Centri civilnih inicijativa i Centar za promociju civilnog društva danas su u Sarajevu predstavili Vodič kroz budžet za građane, čiji je cilj da demistifikuje budžetski proces i pomogne građanima da prepoznaju značaj i načine svog učestvovanja u njemu.

Ambasador Velike Britanije BiH Majkl Tejtam istakao je na konferenciji za novinare, na kojoj je predstavljen Vodič, da vlade budžetska sredstva treba da raspodjeljuju na odgovoran i transparentan način.

”Vlade su dužne da adekvatno usmjeravaju javnu potrošnju na socijalne i ekonomske prioritete zemlje”, rekao je Tejtam, ocijenivši kao bitno što je ovakva publikacija ugledala svjetlo dana prije oktobarskih izbora u BiH.

Britanski ambasador izrazio je nadu da će Vodič kroz budžet za građane BiH imati bitnu ulogu u upravljanju javnim finansijama u BiH.

Prema riječima šefa Misije Američke agencija za međunarodni razvoj (USAID) u BiH Alana Rida, strategija pridruživanja BiH EU promoviše aktivnu ulogu civilnog društva u kreiranju legislative.

“Vlade treba da obezbijede mogućnost da se čuje glas civilnog društva pri donošenju budžeta, a građani imaju odgovornost da tu mogućnost iskoriste”, poručio je Rid.

Direktorica Fonda otvoreno društvo Dobrila Govedarica naglasila je da Vodič pruža informacije građanima i organizacijama civilnog društva koje korake treba da preduzmu da bi javno iznijele svoje mišljenje prilikom donošenja odluka o potrošnji budžetskih sredstava.

Govedarica je navela rezultate jednog istraživanja nevladinog sektora da oko 85 odsto građana BiH ne zna da ogroman broj zaposlenih prima platu iz državnog budžeta, dok 76 odsto ne zna koje institucije pripremaju budžet.

Menadžerica projekata u Centru za razvoj civilnog društva Mirjana Sirćo upozorila je da građani i civilno društvo u BiH ne učestvuju u procesu utvrđivanja prioriteta javnih politika, kao ni u tome kako se raspodjeljuju budžetska sredstva za te potrebe.

Izradu i izdavanje vodiča pomogli su Ambasada Velike Britanije u BiH i Misija USAID u BiH, prenosi portal capital.ba