U okviru projekta „Obuka službenika za odnose s javnošću“, u periodu 19.-23. april 2010. godine organizovana je studijska posjeta institucijama Vlade Republike Slovenije. Projektna aktivnost realizovana je u svrhu upoznavanja predstavnika centralnih jedinica za odnose s javnošću u Bosni i Hercegovini sa praksom i načinom rada u zemlji članici Evropske unije. Organizator posjete bio je implementator projekta, firma Prime Communications iz Banja Luke, u saradnji sa Uredom za komuniciranje (UKOM) Vlade Republike Slovenije .

Učesnici studijskog putovanja bili su po dva službenika iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske, Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH, Službe za informisanje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, te portparoli Vlade i Skupštine Brčko distrikta BiH.

U vladinom press centru učesnike su pozdravili Direktorica UKOM-a i šefica Protokola Vlade Republike Slovenije. Prezentovan je istorijat UKOM-a, njegovog razvoja i organizacije, te primarnih djelatnosti ove službe. Također je prezentovan i rad Protokola. Službenici UKOM-a prisutne su upoznali sa svojim svakodnevnim aktivnostima, koje uključuju:

• Organizaciju komunikacije u Vladi i koordinaciju sa ministarstvima;

• Infoklip – sektor koji obrađuje i analizira medijske objave te softverska aplikacija za pohranjivanje i distribuciju objava i press clipping-a;

• Iskustva iz vođenja kampanja (slovenačko predsjedavanje Evropskom unijom, te aktuelna kampanja „I feel SLOVEnia“ );

• Projekat EVROFON i vladin call centar;

• E-uprava, te projekat www.prelagam.vlada.si koji materijalizuje dvosmjernu komunikaciju Vlade sa građanima.

Tokom studijske posjete bh. službenici za odnose s javnošću posjetili su i ministarstva: unutrašnjih poslova, javne uprave, inostranih poslova te ministarstvo odbrane Republike Slovenije. Domaćini su im bili portparoli ministarstava i službe za odnose s javnošću, koji su prezentovali svoja iskustva i način rada. Upriličen je i sastanak na kome su učesnici razgovarali sa ministrom prometa u Vladi Republike Slovenije Patrickom Vlačičem i njegovim portparolom.

Učesnici studijske posjete imali su priliku prisustvati i press konferenciji održanoj po završetku sjednice Vlade, koju su održali ministri ekonomije i državne uprave, te predjednik Vlade Republike Slovenije, gdin. Borut Pahor koji je pozdravio bh. delegaciju.

Pored upoznavanja sa praksom u oblasti institucionalne komunikacije zemlje članice EU, učesnici su putem ovog studijskog putovanja uspostavili i brojne profesionalne kontakte sa slovenačkim kolegama, te imali priliku razgovarati sa najviše rangiranim državnim službenicima koji se bave istim poslom.

Prezentacije i diskusije su ocijenjene kao izuzetno korisne i sadržajne, te kao dobar osnov za određena unaprijeđenja u radu bh. državne službe u oblasti odnosa s javnošću i institucionalne komunikacije.

U okviru projekta „Obuka službenika za odnose s javnošću“ već je provedena prva faza – organizacija obuke, kroz koju je prošlo 70 državnih službenika sa svih nivoa u BiH. Pored uspješno realizovane studijske posjete, u pripremi je i priručnik za osnose s javnošću, te organizacija PR konferencija koja će okupiti predstavnike vladinog i nevladinog sektora koji se bave ovom oblašću u Bosni i Hercegovini.

Studijsko putovanje Slovenija