Direkcija za evropske integracije u saradnji sa Ambasadom Republike Mađarske u Bosni i Hercegovini organizirala je 11. marta u zgradi Parlamentarne skupštine uvodni seminar o mađarskim iskustvima u procesu EU integracija, kojim je predstavljen početak realizacije niza seminara koji će biti organizirani u sklopu tehničke pomoći.

Seminar predstavlja početak realizacije aktivnosti prijenosa znanja i iskustava mađarskih eksperata u procesu pridruživanja EU nakon što su u junu 2008. godine mađarski Premijer i Predsjedavajući Vijeća ministara BiH potpisali Deklaraciju o podršci procesa integracije BiH u EU.

Seminaru je prisustvovalo 46 službenika sa državnog i entitetskog nivoa.

Učesnike seminara pozdravili su direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savić i mađarski ambasador u BiH Laszlo Toth.

Savić je naglasila da je proces pridruživanja EU jedan predvidiv i jasan proces u kom se tačno znaju zadaci koji se stavljaju pred svaku zemlju, te da su iskustva zemalja koje su već prošle taj put vrlo dragocjena. Ambasador Republike Mađarske u BiH Laszlo Toth govoreći o stabilnosti i sigurnosti zapadnog Balkana, istaknuo je značaj BiH „kao ključne zemlje u regionu“. Takođe je istakao da za Mađarsku BiH ne prestavlja samo jednu od zemalja u regionu, nego nas mađarska strana doživljava i želi da nas podrži kao ključnu zemlju u regiji Zapadnog Balkana.

Predavači na ovom seminaru su bili Peter Mocsary i Peter Devenyi. Oni su prezentirali mađarska iskustva iz procesa pridruživanja EU (1990-2003), odnosno govorili su o izazovima u radu na harmonizaciji zakonodavstava.

Deveny naglasio je da proces pravnog usklađivanja sa EU zakonodavstvom izazov za koji je uz neophodno dobro razumjevanje zakonodavstva EU, potrebno i „dubinsko“ poznavanje domaćeg zakonodavstva. Posebnu pažnju predavač je posvetio postavljanju smjernica i ciljeva za kratkoročne i dugoročne prioritete pri usklađivanju zakonodavstva, naglasivši značajnu ulogu evaluacije nakon obavljenog procesa, objavljeno je na portalu ekapija.