Federalno ministarstvo finansija odredilo je period od 3. februara do 3. avgusta 2010. kao novi rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju stare devizne štednje za one štediše čije su stare devizne štednje deponovane kod domaćih banaka na teritoriji FBiH (isključujući Ljubljansku banku, Invest banku i druge strane banke na teritoriji BiH).

Ova odluka donesena je shodno odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH.

Verifikacija računa stare devizne štednje vršit će se u organizacionim jedinicama predviđenim za provođenje procesa verificiranja, a to su AFIP d.d Sarajevo ili FIP d.d Mostar.

Zahtjev za verifikaciju računa stare devizne štednje može se predati lično ili putem punomoćnika (uz predočavanje ovjerene punomoći) na šalteru organizacione jedinice agencije AFIP-a ili FIP-a.

Ministarstvo finansija FBiH poziva sve potražioce po osnovu računa stare devizne štednje, a koji su izvršili verifikaciju u 2005., da, ukoliko to do sada nisu uradili, na šalter organizacione jedinice (gdje je već ranije izvršena verifikacija, odnosno najbliže jedinice) dostave potvrdu o izvršenoj verifikaciji iznosa.

Potvrda je potrebna u cilju zamjene te izdavanja nove potvrde uvećane za iznos kamate obračunate u skladu sa Zakonom te nazivom i sjedištem banke, brojem i partijom bankovnog računa na koji će se izvršiti gotovinska isplata u skladu s Uredbom, saopćeno je iz Ministarstva finansija FbiH, prenosi Fena.