Centri civilnih inicijativa (CCI) apeliraju na federalnog ministra za okoliš Nevenka Hercega da poduzme korake kako bi se katastrofalno stanje okoliša uredilo "na civiliziran način", u suprotnom će bilbordi, koji se od ove sedmice mogu vidjetu u Sarajevu, Mostaru, Tarčinu itd., biti samo početak ukazivanja na njegovu individualnu odgovornost i odgovornost HDZ-a za katastrofalno stanje okoliša u BiH i iniciranja za ministrovu smjenu, prenosi Fena.

CCI je u saopćenju za javnost "podsjetio" da je BiH najzagađenija zemlja regiona; da su zdravlje ljudi i stanje okoliša sve ugroženiji i da je BiH rijetka evropska zemlja u kojoj se ne vrše sistemsko upravljanje i reciklaža otpada. Smatra da federalni ministar za okoliš od početka svog mandata nije uradio gotovo ništa na rješavanju problema nagomilanog otpada te da se redovno dešavaju ekološke prijetnje i katastrofe zbog nemara i neznanja onih koji su za ova pitanja odgovorni.

Zbog svega navedenog, CCI traži od federalnog premijera i HDZ-a, "čiji kadar vodi ovaj resor u Vladi FBiH", da odgovore ko treba da brine o okolišu – ministar za okoliš ili ministar za okolišanje. Ako je to ministar za okoliš, onda CCI traži da se odgovori zašto ministar godinama krši zakonsku obavezu i izbjegava donijeti podzakonske akte kojima bi se riješio gorući problem ambalažnog otpada, osigurao priliv između deset i 20 miliona KM, otvorile stotine novih radnih mjesta te omogućile investicije u ekološkoj djelatnosti.

Da li ministar svjesno ili nesvjesno štiti interese industrijskog lobija, kojem postojeće anarhično stanje najviše odgovara jer ne snosi nikakve poljedice za zagađivanje okoliša vlastitim proizvodima, i da li HDZ ima neki stranački interes u cijeloj ovoj priči ili su to samo pojedinci iz Ministarstva, pitanja su CCI-a.