Capital.ba: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, što je jedan od preostalih uslova iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima.

Ovim zakonom osniva se Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije s ciljem prevencije njenog uticaja na razvoj demokratije i poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Usvajanjem ovog zakona ispoštovana je i preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GREKO) u vezi sa uspostavljanjem posebnog tijela za borbu protiv korupcije.

Agencija će biti nezavisna i samostalna upravna organizacija, koja će za svoj rad odgovarati Parlamentu BiH.