Glas Srpske: Uspostavljanjem elektronskog registra poslovnih subjekata, koji je u završnoj fazi, kao i povezivanjem institucija uključenih u postupak registracije preduzeća u Republici Srpskoj, stvoriće se preduslovi za brže i jednostavnije pokretanje posla.

Istakli su to u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća RS i dodali da će istovremeno biti smanjeni troškove registracije poslovnih subjekata.

U izvještaju Svjetske banke "DoingBusiness 2009" navodi se da je za registrovanje preduzeća u BiH potrebno je u prosjeku 60 dana, zbog čega je BiH, po vremenu potrebnom za pokretanje biznisa, svrstana na 161. mjesto, od 181 zemlje obuhvaćene istraživanjem.

U Agenciji kažu da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se ubrzao postupak registracije preduzeća.

"Formiranje elektronskog registra poslovnih subjekata je u završnoj fazi. Odnedavno je u primjeni i pojednostavljeni obrazac zahtjeva za upis u sudski registar preduzeća koji se popunjava elektronski, čijim će se uspostavljanjem stvoriti neophodni preduslovi za smanjenje broja koraka u procesu registracije", kažu u Agenciji.

Pored toga, dodaju, Zakon o privrednim društvima, čiji se stupanje na snagu očekuje u skorijem periodu, uvodi još jednu novinu u postupak registracije.

"Zakonom je predviđeno davanje ovjerene izjave o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti privrednih društava. Kontrola istinitosti date izjave prebacuje se na redovan inspekcijski postupak, čime se postupak registracije znatno ubrzava, jer prema važećim propisima, utvrđivanje ispunjenosti uslova traje i do 20 dana", ističu u Agenciji.

Predsjednik Sekcije za preduzetništvo u Udruženju ekonomista SWOT Saša Petković rekao je da je u RS u prosjeku potrebno oko 54 dana za registraciju preduzeća.

"Pri tome treba napraviti razliku između registracije samostalnih zanatskih radnji koje su pod ingerencijom opština i gradova, gdje registracija ide brže. Ali, prijava preduzeća u formi društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionarskog društva mnogo je komplikovanija", istakao je Petković i dodao da registracija firme košta oko 2.000 maraka.

On smatra da bi kompletan postupak registracije trebalo da se obavlja na jednom mjestu.

U Poreskoj upravi RS (PURS) kažu da je od početka godine na teritoriji RS registrovano 1.371 preduzeće, a odjavljeno 314 preduzeća.

"U istom periodu osnovane su 3.034 radnje, a odjavljeno 1.616 radnji", kažu u PURS.