Četvrta godišnja konferencija Zajednice praktičara za oblast upravljanje ljudskim potencijalima u strukturama državne službe Zapadnog Balkana održana je u periodu 17-18. novembra 2009. godine u Tirani, Republika Albanija. Domaćini ovogodišnje konferencije su bili Odjeljenje za javnu upravu Vlade Albanije i Institut za obuku u javnoj upravi Albanije, koji su skup organizirali u saradnji sa UNDP Regionalnim centrom iz Bratislave, te uz podršku UNDP Regionalnog centra za reformu javne uprave iz Atine i Evropskog intituta za javnu administraciju (EIPA).

Zajednica praktičara okuplja stručnjake za oblast upravljanja ljudskim potencijalima iz regije Zapadnog Balkana i ima za cilj razmjenu iskustava i praksi u oblasti državne službe, reforme javne uprave i osiguranja razvoja ljudskih potencijala.

Na ovogodišnjoj konferenciji tematizirano je pitanje "Upravljanja učinkom u radu državnih službenika (Managing performance in the Work of Civil Servants)", gdje su u okviru prvog radnog dana skupa u sklopu panel sesija prezentirani preliminarni nalazi istraživačkog projekta koji na ovu temu u zemljama regije provodi Zajednica paktičara, relevantna iskustva zemalja iz regiona, te perspektive procesa upravljanja učinkom u Evropskoj uniji.

U nastavku rada konferencije, u toku drugog dana je organiziran rad u tematskim grupama koje su između ostalog razmatrale pitanja: dobrih praksi i savremenih trendova u ovoj oblasti; uloge menadžera u javnoj upravi u procesu upravljanja učinkom i ocjenjivanju rada službenika; nagrađivanja/sankcionisanja prema rezultatima učinka; kao i povezanosti disciplinskih mjera sa rezultatima ocjene rada državnih službenika.

U radu koferencije ispred Ureda koordinatora za reformu javne uprave učestvovao je Aleksandar Karišik, stručni savjetnik za reformu javne uprave za oblast upravljanja ljudskim potencijalima, koji je održao prezentaciju o procesu upravljanja učinkom u strukturama državne službe na različitim nivoima uprave u BiH.