E-kapija: Ministarstvo finansija RS-a pripremilo je izmjene i dopune Zakona o fiskalnim kasama, među kojima je i ona da će fiskalizacijom ubuduće biti obuhvaćena i advokatska djelatnost.

"S obzirom na to da advokatska djelatnost podrazumijeva pružanje usluga koje se plaćaju na osnovu utvrđene advokatske tarife, te da su ostale srodne usluge obveznici registriranja prometa putem fiskalnih kasa, ove usluge bi također morale biti registrovane i evidentirane putem fiskalnih uređaja", smatra predlagač ovog zakonskog akta.

Izmjene i dopune Zakona o fiskalnim kasama u RS-u su već pripremljene i tokom ovog mjeseca bit će upućene u parlamentarnu proceduru.

Tom procesu se pristupilo, navodi Ministarstvo finansija, jer su se pojedini elementi primjene postojećeg zakona pokazali neefikasnim.

Izmjene koje se predlažu ovim nacrtom odnose se na procesna pitanja primjene zakona s obzirom na to da je u nadležnost Porezne uprave RS-a stavljena kontrola registriranja prometa putem fiskalnog sistema, a primjena mjera oduzimanja fiskalnih sistema i zabrane obavljanja djelatnosti nakon utvrđenog učinjenog prekršaja nije potpuno u nadležnosti te uprave.

Također, osim što se predloženim izmjenama ide u pravcu reduciranja broja izuzetih djelatnosti od obaveze registriranja prometa putem fiskalnih kasa, ovim nacrtom vrši se i usklađivanje Zakona o fiskalnim kasama sa Zakonom o republičkoj upravi u smislu da se mijenjaju odredbe kojima je dopušteno pravo žalbe na rješenja ministra.

Predložene izmjene trebaju neutralizirati prethodno navedene nedostatke i ubrzati prekršajni postupak u okviru implementacije Zakona o fiskalnim kasama u RS-u.