Dnevni avaz: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH /IDDEEA/ je od 15. oktobra odštampala  8.196 biometrijskih pasoša na osnovu zahtjeva koje su građani podnijeli u nadležnim ministarstvima unutranjih poslova (MUP).
 
U kantonalnim MUP-ovima, MUP-u Republike Srpske, Javnom registru Brčko distrikta, te Diplomatsko-konzularnoj mreži /DKP/ do sada je podneseno 12.199 zahtjeva za izdavanje ovih pasoša.
 
– Štampanje i distribucija pasoša ka nadležnim organima vrši se kontinuirano, bez problema i prema ustaljenom planu štampanja i distribucije, saopšteno je iz IDDEEA.
 
U saopštenju se navodi da se svi elektronski zahtjevi pristigli u IDDEEA iz MUP-ova odmah realizuju, što znači da vremenski period od podnošenja zahtjeva kod nadležnog MUP-a do samog uručenja pasoške knjižice, uglavnom zavisi od brzine provjere podataka kod nadležnih MUP-ova i lokalnih organa.

U sistem za izdavanje dokumenata uvezano je 12 MUP-ova, Javni registar Brčko Distrikta, DKP mreža, sve opštine, odnosno preko 300 lokacija organa za izdavanje dokumenata.

Izdavanje pasoša je počelo 75 dana prije planiranog datuma, a zakonski rok za izdavanje pasoša je 30 dana, dodaje se u saopštenju.