Comart.ba: Glomaznost administrativnog aparata je sveprisutna, dok se na plate i naknade u nekim opštinama u BiH izdvaja i do četvrtine lokalnih budžeta, izjavio je Siniša Bencun, menadžer projekta Centra civilnih inicijativa (CCI) “Lokalna uprava za kvalitet života građana”.

“Iako je kao posljedica finansijske krize punjenje opštinskih budžeta u 2009. godini u prosjeku manje za oko 30 odsto i dalje se ništa ne čini na smanjenju javne administracije. Po broju zaposlenih u lokalnoj upravi i dalje smo daleko od komšija, a pogotovo od standarda EU”, rekao je Bencun, navodeći kao primjer Sloveniju u kojoj lokalne zajednice imaju oko dva činovnika na 1 000 stanovnika, dok ih je pet u Mostaru, Bihaću i Trebinju.

Bencun je na konferenciji za novinare rekao da veći aparat građanima ne obezbjeđuje bolji kvalitet usluga, dok izdvajanja za odborničke naknade variraju od 200, pa čak do 1.225 KM, koliko mjesečno dobijaju odbornici u Doboju.

“Kvalitet i cijena komunalnih usluga drastično varira u pojedinim opštinama. Na gradske vodovode priključeno je oko 50 odsto domaćinstava opštinama Foča i Široki Brijeg, a više od 90 odsto u opštinama Tuzla, Zenica i Novo Sarajevo”, rekao je Bencun i dodao da su za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih puteva najveća izdvajanja iz lokalnih budžeta bila u Bihaću, a najniža u Mostaru.

U izvještaju CCI-ja, objavljenom nakon provedenog projekta “Lokalna uprava za kvalitet života građana”, ističe se da uprkos značajnoj međunarodnoj, finansijskoj i tehničkoj pomoći i poboljšanim upravnim procedurama, opštine i gradovi u BiH ne pružaju dovoljno osnova za nezavisno praćenje i vrednovanje rada vlasti tokom ili nakon mandata.

Preliminarni nalazi o stanju kvaliteta života građana u 11 posmatranih opština u BiH ukazuju na značajne razlike u kvalitetu života koje su uzrokovane kako naslijeđenim stanjem, tako i individualnom sposobnošću lokalne uprave i kvalitetom usluga koje obezbjeđuju, rečeno je na konferenciji za novinare.

U CCI-ja navode da su se na udaru rebalansiranih budžeta u ovoj godini najviše našli materijalni troškovi lokalne adminsitracije, izdvajanja za sport i kulturu, kapitalne investicije, a u jednom broju opština obrazovanje i zdravstvena zaštita, dok izdvajanja za socijalnu zaštitu nisu direktno smanjivana, ali da nivo kvaliteta ovih usluga neće biti na prošlogodišnjem.

Izvještajima o stanju kvaliteta života građana obuhvaćeno je 11 oština i gradova, Tuzla, Novo Sarajevo, Mostar, Doboj, Pale, Foča, Trebinje, Široki Brijeg, Livno, Bijeljina i Zenica, dok će izvještaj za Banjaluku, Bihać i Travnik biti naknadno objavljen.