Dnevni avaz: Na sjednici Fiskalnog vijeća danas u Banjoj Luci dogovoreno je osnivanje stalne komisije za finansijsku stabilnost radi izvršavanja obaveza iz 23. Pisma namjere BiH s međunarodnim monetarnim fondom.

"Zaključkom je osnovana i grupa za koordinaciju fiskalnih statističkih podataka za praćenje realizacije stand-by aranžmana shodno obavezi iz tačke 27. Pisma namjere", saopćio je predsjedavajući Vijeća ministara i Fiskalnog vijeća Nikola Špirić.

Špirić je kazao da na Fiskalnom vijeću BiH niko od njegovih članova nije upozorio da će doći do ugrožavanja stand-by aranžmana s MMF-om.

"Nemamo od federalnog premijera i ministra finansija upozoravajuće signale da bi zaključci Federalnog parlamenta mogli ugroziti aranžman s MMF-om", precizirao je Špirić.

Dogovoreno je da u roku od sedam dana državni i entitetski ministri finansija pokušaju doći do saglasnosti vezano za izmjene i dopune Zakona o dugu i garancijama.

Iduće godine oštriji efekti krize

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić smatra da će se efekti globalne ekonomsko-finansijske krize u oštrijoj formi pojaviti u BiH iduće godine nego ove.

"Nejednak je nivo ekonomske kondicije u BiH. Najveći problemi pojavljuju se kod Federacije BiH u vezi sa ostvarivanjem socijalnih prava, jer se ulazi u socijalne reforme, ali uglavnom svi nivoi vlasti u BiH će imati izvjesnih problema kako bi postigli ravnotežu u svojim budžetima'', izjavio je Špirić danas novinarima u Banjaluci.