Od 1. oktobra 2009. godine u svim domovima zdravlja u Republici Srpskoj (RS) neće se naplaćivati biohemijski nalazi.

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a Goran Kljajčin već je uputio takav zahtjev direktorima svih domova zdravlja, a što je samo prvi korak u osiguranju veće dostupnosti laboratorijske dijagnostike svim stanovnicima u tom bh. entitetu.

Cilj je, navode u tom fondu, da se osigura da se u svakom domu zdravlja mogu da dobiju iste usluge i da prestane potreba da pacijenti zbog njih putuju do bolnice.

U skladu s općim načelom da se pojedine usluge mogu da dobiju uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu u zdravstvenoj ustanovi s kojom je Fond te usluge ugovorio, osnovne laboratorijske pretrage osiguranici u RS-u su mogli da dobiju u domu zdravlja, dok su usluge biohemijske i mikrobiološke analize ugovarane s bolnicama.

Zbog ovakve "podjele" usluga po nivoima zdravstvene zaštite, osiguranici, koji žive u općinama u kojima nema bolnica, morali su da putuju do bolnice, ukoliko su željeli da dobiju uslugu bez dodatnog plaćanja, izuzev participacije.

U međuvremenu, većina domova zdravlja je osposobljena i za pružanje biohemijske laboratorijske dijagnostike, čime su stvoreni uvjeti da se osigura veća dostupnost ove vrste zdravstvenih usluga svim stanovnicima u RS-u, što je definirano i ovogodišnjim ugovorom s domovima zdravlja.

Kontrolom, koja je provedena u svim domovima zdravlja u RS-u u augustu, utvrđeno je da se usluge biohemijske-laboratorijske dijagnostike ne naplaćuju u 33 doma zdravlja. To znači da osiguranici s ovjerenom knjižicom ove usluge dobijaju bez plaćanja, odnosno plaćaju samo participaciju, ako nisu oslobođeni ove obaveze.

U 14 domova zdravlja ove usluge se naplaćuju uglavnom po cjenovniku Fonda, objavio je portal ekapija.