Predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH, Sektora za poljoprivredu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ureda za veterinarstvo BiH i Uprave BiH za zaštitu bilja održali su 1. septembra 2009. godine u Mostaru zajednički sastanak na kojemu je bilo riječi o pristupu BiH evropskim integracijama, odnosno o poglavlju XII koje se odnosi na propise o hrani.

Po riječima direktora Agencije za sigurnost hrane BiH Sejada Mačkića, potrebno je ispuniti brojne uvjete za pristup evropskim integracijama.

"Ako mi damo svoj izvještaj Evropskoj komisiji, taj izvještaj mora biti tačan i argumentiovan ili nema daljnjih razgovora", kazao je Mačkić.

Govoreći o sigurnosti hrane u BiH, Mačkić je kazao kako se na osnovi podataka od nadležnih laboratorija u kojima je analizirano preko 130.000 uzoraka te po procjeni rizika u 58 općina s područja BiH, koji su urađeni za prošlu godinu, može reći da građani BiH jedu približno onakvu hranu koja se jedne u zemljama EU, prenosi portal ekapija.

Što se tiče propisa o hrani, u BiH se primjenjuju zastarjeli propisi koji datiraju još iz bivše Jugoslavije. Stoga je Vijeće ministara donijelo 18 pravilnika i jedan Zakon o genetički modificiranim organizmima, a Agencije za sigurnost hrane BiH pripremila je još 25 propisa o pravilima o hrani koji treba odobriti Vijeću ministara BiH.

Trenutno na području BiH postoji 49 akreditiranih laboratorija, što javnog zdravstva, veterinarstva, što privatnih, a ovlaštenih laboratorija po zakonu o hrani još nema.

Zakon o genetski modificiranim organizmima prošao je oba doma, kazao je Mačkić te dodao kako četiri laboratorija za genetički modificiranu hranu u BiH potpisuju sporazum o međusobnoj saradnji te da bi Vijeće ministara BiH trebalo odobriti da oni budu ovlašteni za kontrolu genetički modificirane hrane u BiH.