Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, koji će Ministarstvo pravde BiH dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Izmjenom i dopunom Zakona, između ostalog, omogućava se elektronsko dostavljanje podnesaka i uvode ostale mogućnosti u vezi s elektronskim vođenjem upravnog postupka s ciljem omogućavanja građanima da lakše ostvare svoja prava.  Na taj način omogućava se implementiranje pravnih rješenja propisanih Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskom pravnom i poslovnom prometu.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je, između ostalog, i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Predlagač, Ministarstvo civilnih poslova, dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri. Dopunom Zakona utvrđuje se nadležnost Vijeća ministara BiH, za donošenje Pravilnika o korištenju akademskih titula te stjecanja naučnih i stručnih zvanja koji će predložiti Ministarstvo civilnih poslova. Na taj način bit će otklonjena pravna praznina u članu 6. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH. Tako će se na jedinstveni način u BiH regulirati  pitanja akademskih titula te stjecanja naučnih i stručnih zvanja i poboljšati mobilnost bh. studenata i univerzitetskih profesora.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o slobodnim zonama u BiH,  Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda, kojim se propisuje obaveza proizvođača da na tržište stavlja samo sigurne proizvode te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru nad tržištem, kojim će na adekvatan i jedinstven način biti  uređena kontrola sigurnosti proizvoda na tržištu.

Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka, koji je predložilo Ministarstvo civilnih poslova. Donošenjem ovog pravilnika bit će stvoreni uslovi za ispunjavanje obaveze proistekle iz Zakona o zaštiti ličnih podataka da se svim licima na teritoriji BiH, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročitio pravo na tajnost u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose, saopćeno je iz Službe za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.