Dnevni avaz: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH danas počinje kontrolu korištenja ličnih podataka građana u organima poput ministarstva unutrašnjih poslova, matičnih ureda, i drugih agencija i institucija.

Prva kontrola bit će obavljene u bivšem CIPS-u, odnosno Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), potvrdio je za "Dnevni avaz" Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Ove kontrole prethode skorom uvođenju biometrijskih pasoša, što je jedan od preduvjeta za liberalizaciju viznog režima za građane BiH.

Međutim, u našoj zemlji sve su učestalije žalbe i bojazan građana da bi njihovi lični podaci mogli biti zloupotrebljeni od raznih institucija, preduzeća koja pružanju komunalne usluge, banaka i ostalih sličnih ustanova.

Jedan od posljednjih takvih slučajeva zabilježen je kada je "Elektroprivreda BiH" od svojih korisnika zbog obnove ugovora o korištenju električne energije, bespotrebno i nelegalno zahtijevala da među ostalim podacima prilože i svoj jedinstveni matični broj.

– Korištenje drugih podataka nije sporno, jer moraju znati s kim posluju, ali od EPBiH smo zahtijevali da se izjasni po kojem pravnom osnovu traži matični broj. Njihov odgovor nismo prihvatili kao valjan, te smo donijeli rješenje kojim smo zabranili da prikupljaju matične brojeve. Oni su tako i učinili, a svojim ispostavama su naložili da do tada prikupljene brojeve unište – objasnio nam je Kovačević.

Prema njegovim riječima, preduzeća koja pružaju komunalne usluge, od građana smiju zahtijevati samo podatke koji su im neophodni kako bi s njim mogli stupiti u kontakt, u što ne spada matični broj.

– Jedinstveni matični broj građana ne mogu proizvoljno koristiti ni javni organi, osim u zakonom predviđenim slučajevima – kazao je Kovačević.

U IDDEEA-i ističu da ova agencija nije vlasnik podataka pohranjenih u evidencijama nego izvorni organ, poput MUP-ova koji su nadležni za izdavanje ličnih dokumenta.

Kako nam je jučer kazala Nađa Lutvikadić, portparol "BH Telecoma", prilikom sklapanja ugovora od korisnika se osim imena i prezimena zahtijeva da upišu i matični te broj lične karte. Ona odbija mogućnost zloupotrebe.

– Te informacije su potrebne kako bismo znali kome šaljemo račun i u slučaju da dođe do duga, da znamo koga da tužimo – rekla je Lutvikadić.