Narodna skupština Republike Srpske (RS) usvojila je jučer Zakon o elektronskom poslovanju RS, kojim se uređuje pravila u vezi sa zaključivanjem ugovora u elektronskom obliku. Ovim zakonom utvrđuje se pružanje usluga informacionog društva i odgovornost davalaca usluga.

Obrazlažući poslanicima ovaj zakon, ministar nauke i tehnologije RS Bakir Ajanović rekao je da je usluga informacionog društva ona koja se uz naknadu pruža elektronskim putem na pojedinačan zahtjev korisnika, a posebno prodaja roba i usluga posredstvom interneta.

"Privredni i društveni razvoj RS u današnjem trenutku, kao i u budućnosti, zasniva se na razvoju i primjeni informacionih i komunikacionih tehnologija, koja postaje osnovni pokretač gotovo svih privrednih, društvenih, političkih i drugih procesa i povezivanja privrednih subjekata", istakao je Ajanović.

RS je donošenjem Zakona o elektronskom potpisu i Zakona o elektronskom dokumentu počela sa procesom stvaranja ambijenta neophodnog za uspješno stvaranje, funkcionisanje i razvoj informcionog društva, kaže Ajanović.

On je dodao da je ovaj zakon usklađen sa direktivom Evropske zajednice od 8. juna 2000. godine, prenio je portal biznis.ba.