Studenti Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Istočno Sarajevo u petak (22.05.) su posjetili Ured koordinatora za reformu javne uprave.  

Nevenka Savić, državna koordinatorica za reformu javne uprave govorila je zadaćama Ureda,  provedbi mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reformejavne uprave te o benefitima koje će bh. građani dobiti kada se reformske mjere i ispune.  

Gđa. Savić je naglasila da je reformisana javna uprava jedan od prioriteta EU. Studenti su upoznati da pored Ureda koordinatora na nivou BiH, postoje uredi i na nivou entiteta i Distrikta Brčko, koji su u direktnom kontaktu sa svojim vladama i zaduženi su za proces reforme.

O „okviru za implementaciju reforme“ te o saradnji sa donatorima i koordinaciji govorili su stručni savjetnik za reformu javne uprave u oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima Aleksandar Karišik i Aneta Raić, šefica Jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, monitoring i evaluaciju.

Studenti su postavili veliki broj zanimljivih i praktičnih pitanja. Interesirali su se kada će uprava u BiH biti reformisana, da li je to proces koji traje duži niz godina, te koliko su novca donatori dali za Fond za reformu javne uprave, ali i šta je cilj projekata koji se finansiraju iz Fonda.  

Gđa. Savić, gđica. Raić i g. Karišik odgovorili su na postavljena pitanja i pritom približili studentima aktivnosti Ureda i proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Bila je ovo uzvratna posjeta našem Uredu, nakon što su tokom marta i aprila ove godine  savjetnice  za reformu javne uprave u oblasti Institucijska komunikacija i Javne finansije na ovim fakultetima održale predavanja o reformama u pomenutim oblastima.