Dnevni avaz: Federalno ministarstvo pravde na čijem čelu je Feliks Vidović, u saradnji sa Agencijom za državnu službu u Federaciji BiH, pripremilo je novo izdanje Priručnika za polaganje ispita općeg znanja.

Ovo je, inače, već treće izdanje Priručnika u posljednjih pet godina. Činjenica je to koja otkriva koliki je interes za Priručnikom, ali je i to koliko je dobro urađen i koliko je od pomoći onima koji kane uposliti se u organima državne službe.

Autori Priručnika su Izmir Hadžiavdić, mr. Goran Šimić, dr. Enver Išerić i Ivan Matešić. Kako se može čuti u relevantnim krugovima, autori su se i ovoga puta potrudili da Priručnik obuhvati sve aktualne izmjene u legislativi na svim nivoima vlasti  u Bosni i Hercegovini, a koja je predmet Programa za polaganje ispita općeg znanja.

Imajući u vidu da su Priručnikom obuhvaćeni i svi propisi koji uređuju status državne službe i državnih službenika u Federaciji BiH, autori ističu  da je on korisno pomagalo za sve uposlenike u državnoj službi.

Priručnik će se uskoro moći nabaviti u svim odjeljenjima Agencije za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ova agencija ima pet odjeljenja: u Sarajevu, Mostaru, Livnu, Zenici i Tuzli.