Nezavisne novine: Bosna i Hercegovina je zaključila pregovore o trogodišnjem stend baj aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom vrijedan 1,2 milijarde eura (2,4 milijarde KM).

Ovo su juče nakon sastanka Fiskalnog vijeća BiH i teških pregovora novinarima saopštili Kostas Hristu, voditelj Misije MMF-a za BiH, i Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara.

"Riječ je o trogodišnjem aranžmanu, po 400 miliona eura godišnje, što je ukupno 600 posto udjela BiH u MMF-u. Federacija BiH dobiće dvije trećine sredstava, a RS trećinu", kazao je Hristu.

Hristu i Špirić objasnili su da su se vlasti u BiH obavezale da će kroz mjere i reforme obezbijediti uštede od ukupno 610 miliona KM, od čega Federacija BiH 414 miliona, RS 146 miliona, Vijeće ministara 40 miliona, a distrikt Brčko 10 miliona KM.

Špirić je naglasio da će se, u skladu sa zaključenim aranžmanom, morati provesti reforme na svim niovima u BiH, što će značiti i smanjenje plata u adminstraciji i reforme u socijalnom sektoru.

Kamata oko 1,5 odsto

Nakon što Izvršni odbor MMF-a odobri kreditni aranžman, prva tranša za ovu godinu biće operativna u narednih nekoliko mjeseci, najavio je Kostas Hristu. "Prvih 400 miliona eura BiH će dobijati u fazama, a dinamika će biti određena u narednih nekoliko mjeseci. Kamatna stopa je izuzetno povoljna, oko 1,5 posto, ali ne mogu tačno reći njenu visinu, jer se ona mijenja svakodnevno", kazao je Hristu.

No, kako je rekao, to ne znači i da će biti donesene diskrimintorske mjere, nego je cilj da bude napravljen održiv sistem.

"Ovdje se radi o zvaničnoj proklamovanoj politici vlada na svim nivoima da će doći do zamrzavanja rasta plata, odnosno do korekcija plata, te reformi u javnom sektoru. Prije toga entiteti treba da izvrše rebalanse budžeta, potrebno je da budu usvojene izmjene Zakona o akcizama BiH i da bude dogovoren makroekonomski okrvir BiH u Fiskalnom vijeću. Dogovorili smo se da ćemo voditi računa o ovim uštedama kako bismo imali racionalne okvire za 2010. godinu", kazao je Špirić.

Mjere i rebalansi budžeta treba da budu usvojeni do kraja juna da bi do kraja avgusta bilo izvšeno restrukturiranje budžeta na svim nivoima.

"Vlada FBiH mora usvojiti zakon kojim se zabranjuje usvajanje regulative koja nema adekvatnu finansijsku podršku, što znači izbjegavanje obećanja u socijalnoj sferi. Takođe, potrebno je objaviti procjenu fiskalnih politika u odnosu na postavljene ciljeve za prvi kvartal 2009. godine, objaviti na veb stranici vladine kvartalne konsolidovane podatke za sve nivoe vlasti u BiH. Kad je u pitanju finansijski sektor, potrebno je uspostaviti stalnu komisiju za finansijsku stabilnost, potpisati memorandum o razumijevanju za finansijsku stabilnost, odnosno spremnost za upravljanje krizom. Takođe, Agencija za osiguranje depozita BiH treba da uspostavi princip univerzalnog članstva u programu osiguranja depozita i za banke sa djelomičnim državnim kapitalom", pojasnio je Špirić.

Za Centralnu banku BiH, dodao je, neće biti promjena, predviđeno je održavanje takozvanog valutnog odbora.

Kostas Hristu rekao je da je BiH progovorila jedinstvenim glasom i da je sklopljen dovoljno kvalitetan program da opravda visok nivo pristupa sredstvima MMF-a.

"Najbitnije je da je BiH razvila sveobuhvatan paket politika kojim će održati makroekonomsku stabilnost u srednjoročnom periodu i omogućiti dalji ekonomski rast. Sve vlade prihvatile su ambiciozne ciljeve da provedu mjere koje će pomoći BiH, ne samo u kratkoročnom periodu nego i dugoročno dovesti javne finansije na održiv put", istakao je Hristu.

Podvukao je da će rashodi biti smanjivani u tekućoj potrošnji, ali ne i u kapitalnoj potrošnji (investicije), koja će biti značajno povećana u odnosu na prošlu godinu.