Nezavisne novine: Popunjavanje nekoliko stotina upražnjenih mjesta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) skoro je u potpunosti zaustavljeno od avgusta prošle godine zbog zakonske odredbe po kojoj SIPA može upošljavati samo policajce iz državnih policijskih agencija.

"SIPA od 1. avgusta 2008. godine nije u mogućnosti raspisivati eksterne natječaje za policijske službenike zbog prestanka važenja Pravilnika o prijemu policijskih službenika u prijelaznom periodu. Od toga datuma, prijem policijskih službenika u SIPA se vrši sukladno Zakonu o policijskim službenicima BiH, koji predviđa da se u Agenciju mogu upošljavati samo policijski službenici iz policijskih agencija BiH, odnosno SIPA i Granične policije", pojasnila je Željka Kujundžija, glasnogovornica SIPA.

U ovoj agenciji uposleno je oko 67 odsto potrebnih policijskih službenika. Od oko 1.950 djelatnika predviđenih sistematizacijom, trenutno ih je uposleno oko 1.300. Najviše policajaca nedostaje u Odjelu za zaštitu ličnosti i objekata.

Do avgusta prošle godine, do kada je bila na snazi privremena  odredba, na konkurse u SIPA mogli su se prijavljivati policajci iz bilo koje policijske agencije u BiH.

"Sada možemo upošljavati ljude iz državnih agencija što praktično znači da se na naše eksterne konkurse mogu prijavljivati samo ljudi iz Granične policije odnosno na njihove konkurse naš kadar. To je veliki problem i stoga je pokrenuta inicijativa za izmjenu ove zakonske odredbe", kazala je Kujundžija.

Tarik Sadović, ministar sigurnosti BiH, kazao je kako je Vijeće ministara BiH u parlamentarnu proceduru uputilo izmjene Zakona o policijskim službenicima koji se odnose na zapošljavanje.

"Izmjene zakona su u parlamentarnoj proceduri. Ovim izmjenama predloženo je da se rok za prijem uposlenika iz drugih agencija produži 31. decembra 2010. godine", rekao je Sadović.

Zakonske odredbe razlog su što su već mjesecima upražnjena mjesta šefova Finansijsko-obavještajnog odjela i Centra za istraživanje ratnih zločina SIPA.

"Upravljanje Finansijsko-obavještajnim odjelom zahtijeva posebna znanja i vještine, dovoljno godina iskustva i odgovarajući čin. Zbog zakonskih odredbi na konkursu se nije pojavio niti jedan kandidat koji bi zadovoljio takve uslove. Slična je situacija i s Centrom za istraživanje ratnih zločina", kažu u SIPA i dodaju da izvještaje o počinjenom krivičnom djelu u istragama koje provode ova dva odjeljenja potpisuje direktor agencije Mirko Lujić.