Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u drugom čitanju Prijedlog amandmana I na Ustav BiH, koji se odnosi na status Distrikta Brčko, javila je Fena.

Za predloženi amandman glasalo je 14 delegata, protiv nije bio niko, a uzdržan je bio samo Slobodan Šaraba. On je bio uzdržan zato što delegati nisu podržali njegov amandman, koji je bio i jedini amandman koji je uložen na današnjoj sjednici. On je amandmanom želio dio teksta Amandmana I na Ustav u kojem se spominju jedan ili više entiteta ispravi tako da glasi jedan ili oba entiteta.

Amandman, kojim se Distrikt Brčko vraća u ustavno-pravni poredak BiH, jučer je u identičnom tekstu usvojio Zastupnički dom. Jedina izmjena u odnosu na tekst koji je u parlamentarnu procedure uputilo Vijeće ministara BiH je tehnička korekcija, koju su ranije usvojile ustavno-pravne komisije oba doma, a kojom je predviđeno da će ustavni amandman stupiti na snagu osmog dana od datuma objavljivanja u Službenom glasniku BiH.

Delegati bi se trebali izjasniti principima Prijedloga zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu.