U Službenom glasniku BiH br.19/09 objavljena je Deklaracija o dobroj upravi koju je na prošlogodišnjem oktobarskom zasjedanju usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.  

Predstavnički dom izrazio je podršku održivom razvoju institucija uprave, sposobnih za izvršavanje zadataka na efektivan način koji će poštovati principe demokratije, ljudska prava, javni red, socijalnu pravdu i sigurnost građana, kao i ekonomično i efikasno upravljanje resursima.

Ovom Deklaracijom Predstavnički dom izražava opredijeljenost za uspostavljanje i održavanje sljedećih principa dobre uprave:

Otvorenost – princip otvorenog rada i aktivne komunikacije s javnošću u donošenju i primjeni odluka. Ovaj princip je od suštinske važnosti za jačanje povjerenja javnosti u rad uprave

Široko učešće – princip uključivanja svih učesnika u lancu odlučivanja, od kreiranja do primjene odluka

Odgovornost – princip jasnih uloga u zakonodavnim i izvršnim procesima, uz punu odgovornost za razvoj i primjenu politika

Efektivnost  –  princip efektnih i pravovremenih politika, baziranih na jasnim ciljevima, procjeni djelovanja i prethodnom iskustvu

Koherentnost – princip kreiranja politika i preduzimanja  mjera na dosljedan, koordiniran i razumljiv način, u sklopu složenog upravnog okvira

Cjelokupan tekst Deklaracije pogledajte ovdje.