У Службеном гласнику БиХ бр.19/09 објављена је Декларација о доброј управи коју је на прошлогодишњем октобарском засједању усвојио Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.

Представнички дом изразио је подршку одрживом развоју институција управе, способних за извршавање задатака на ефективан начин који ће поштовати принципе демократије, људска права, јавни ред, социјалну правду и сигурност грађана, као и економично и ефикасно управљање ресурсима.

Овом Декларацијом Представнички дом изражава опредијељеност за успостављање и одржавање сљедећих принципа добре управе:

Отвореност – принцип отвореног рада и активне комуникације с јавношћу у доношењу и примјени одлука. Овај принцип је од суштинске важности за јачање повјерења јавности у рад управе

Широко учешће – принцип укључивања свих учесника у ланцу одлучивања, од креирања до примјене одлука

Одговорност – принцип јасних улога у законодавним и извршним процесима, уз пуну одговорност за развој и примјену политика

Ефективност  –  принцип ефектних и правовремених политика, базираних на јасним циљевима, процјени дјеловања и претходном искуству

Кохерентност – принцип креирања политика и предузимања  мјера на досљедан, координиран и разумљив начин, у склопу сложеног управног оквира

Цјелокупан текст Декларације погледајте овдје.