Oslobođenje: Kao što imamo zakone na nivou države o carinskoj politici, akcizama, PDV-u, trebalo bi da imamo i jedinstvene zakone o porezu na dobit pravnih osoba, porezu na dohodak, imovinu, igre na sreću i na kraju jedinstvenu poreznu administraciju, kazao je na početku razgovora za Oslobođenje direktor Porezne uprave FBiH (PUFBiH) Midhat Arifović.

Da li je BiH već trebala imati jedinstven sistem evidencije i kontrole naplate doprinosa?

"Mi smo jedina zemlja u Europi koja nema jedinstvenu poreznu administraciju. Bilo bi dobro da OHR surađuje s međunarodnim organizacijama koje pružaju stručnu pomoć u reformi direktnih poreza i utiču na vlade na svim nivoima kako bi došlo do harmoniziranja zakona na cijelom prostoru BiH."

Koliko je naplaćeno poreznih prihoda u 2008, a koliko u prva dva mjeseca 2009.?

"U 2008. Porezna uprava FBiH je prikupila 3,2 milijarde poreznih prihoda, što je za 550 miliona maraka ili za 20,46 posto više u odnosu na 2007. godinu. U prva dva mjeseca 2009. godine naplaćeno je 415,8 miliona maraka poreznih prihoda. Samo u februaru 2009. naplaćeno je 266,4 miliona, što je za 117,1 miliona maraka više u odnosu na januar 2009. godine."

Zatvoreno 377 objekata

Česte su kontrole objekata u kojima se nezakonito drže aparati za igre na sreću, kakvi su rezultati?

"U 2008. inspektori Porezne uprave FBiH izvršili su kontrolu 670 objekata na području FBiH i zbog utvrđenih nepravilnosti privremeno zatvorili 377 objekata u kojima je zatečeno 1.388 aparata. Takvi objekti su zapečaćeni, a vlasnicima su izrečene prekršajne sankcije. Zbog sumnje da su podnosili lažne porezne prijave, počinili krivična djela iz oblasti poreza, u 282 slučajeva podnesene su obavijesti nadležnim kantonalnim tužilaštvima, na osnovu kojih je podignuto pet optužnica. Nažalost, još ne postoje mehanizmi pomoću kojih bi Porezna uprava FBiH mogla biti efikasnija i u mogućnosti da adekvatno sankcioniše sve one koji krše zakon.

Kakva su predviđanja o naplati prihoda po osnovu poreza na dohodak?

"Rano je govoriti o prihodima koji će se prikupiti u 2009. godini po osnovu Zakona o porezu na dohodak. Imamo rezultate za februar 2009. godine. Naplaćeno je 13,9 miliona maraka, što je za 9,3 miliona ili tri puta više u odnosu na porez na dohodak u januaru 2009. godine kada je naplaćeno 4,6 miliona maraka".

Koliko će kriza uticati na naplatu prihoda?

"Mi smo još prošle godine najavili da će se trend rasta prihoda nakon osam godina zaustaviti i sumnjamo da ćemo moći ove godine zabilježiti rast od 20 posto kao prošle godine. Naime, sve je povezano, manje prihoda od poslodavaca, nemogućnost naplate svojih potraživanja rezultiraće kašnjenjem plata, vjerovatno i otpuštanjem određenog broja ljudi, a samim tim doći će do smanjenja uplate doprinosa. Već sad je evidentno da je trend rasta naplate prihoda u januaru i februaru stao."

Primjena Zakon o porezu na dohodak u FBiH počela je 1. januara, koliki je broj poreznih obveznika?

"Broj poreznih obveznika koji su obveznici poreza na dohodak je od 450.000 do 500.000 sa tendencijom rasta. Međutim, broj obveznika koji bilo kojem osnovu podliježu plaćanju poreza je l,5 miliona."

Kada će Porezna uprava FBiH početi izdavanje poreznih kartica?

"Od 1. maja 2009. godine poslodavac će biti u mogućnosti da Poreznoj upravi FBiH dostavi zahtjeve svojih zaposlenih sa podacima na osnovu kojih će PUFBiH od 1. jula početi izdavanje poreznih kartica."

Porezni obveznici se pitaju ko je dužan izmirivati obaveze?

"Sav posao za zaposlenika obavlja poslodavac, jedina obaveza zaposlenog bila je da podnese zahtjev za izdavanje porezne kartice i da prikupi dokumentaciju za ostvarivanje prava na olakšice."

Česte su optužbe da je ovo još jedan udar na građane, da li je to zaista tako?

"Građanima je u interesu da imaju poreznu karticu jer time imaju pravo na umanjenje porezne obaveze. Zakon je svjesno išao naruku radnicima sa nižim primanjima, jer kad se odbije 300 KM ličnog odbitka, kao i odbici na osnovu olakšica znatan broj građana neće uopće plaćati porez. Teret će podnijeti građani sa visokim primanjima."

Zašto nije izvršena harmonizacija Zakona o porezu na dohodak u cijeloj BiH?

"Ovakvo stanje proizlazi iz ustavnog uređenja BiH. Usvajanjem Zakona o porezu na dohodak, uradilo se mnogo na harmonizaciji poreznih zakona u BiH, ali da bi se postigla potpuna harmonizacija, potrebno je uraditi još dosta toga."