Nezavisne novine: Integrisano upravljanje granicama neće biti prepreka da BiH ispuni zadatke Evropske komisije jer su već bolji kontrola i tehnički uslovi na državnoj granici.

Prelazi za životinje

Drago Nedić, direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH, kazao je da je važna regionalna saradnja kod upravljanja granicama, te da BiH prema dogovorima sa susjednim zemljama treba da redukuje broj graničnih prelaza za životinje i robe životinjskog porijekla. "Dogovoreno je da ćemo s Hrvatskom imati dva prelaza sa sanitarno-veterinarskom kontrolom i to na Doljanima i Gradišci, dok će sa Srbijom jedini prelaz biti Rača", kazao je Nedić.

Naglasio je ovo Tarik Sadović, ministar bezbjednosti BiH na jučerašnjoj konferenciji, gdje je prezentovana  Strategija integrisanog upravljanja granicom. Kazao je da za provedbu ove strategije treba obezbijediti 200 miliona KM.

"Poznato je kako stvari stoje s našim budžetima, ali očekujemo da ćemo imati potrebni novac za provedbu strategije, te da će nas podržati Evropska komisija i naše prijateljske zemlje, čije su diplomate učestvovale na ovoj konferenciji ", rekao je Sadović.

Mijo Krešić, zamjenik ministra bezbjednosti BiH, rekao je da je rok za provedbu strategije pet godina, te da očekuje kako će biti uspostavljena kontrola državne granice po evropskim standardima.

Sadović je podsjetio da je nedavno osnovan Centar za analizu rizika, što je Evropska komisija podržala s 800.000 evra.

"Prostor za ovaj centar, koji je od velikog značaja za sprečavanje prekograničnog kriminala, obezbijedila je Granična policija BiH, a već se nabavlja oprema", kazao je Sadović, koji je ujedno i predsjedajući Državne komisije za integrisano upravljanje granicom.

Dodao je da je cilj uspostaviti kontrolu granica i zatvoriti ih za kriminal, a otvoriti ih za bezbjedan i efikasan protok ljudi i robe.