Pregled regionalnih EU aktivnosti u zemljama Zapadnog Balkana za 2008/09.g. koji je Evropska komisija danas objavila, prikazuje preko 90 konkretnih aktivnosti i inicijativa u velikom broju sektora, koje je Evropska unija podržala u 2008. godini i koje su planirani za 2009.g.

Neke od aktivnosti koje su pomenute su važni koraci ka uspostavi bezviznog režima za zemlje EU, veći broj stipendija za studiranje u zemljama EU, više podrške civilnom društvu, dalja regionalna saradnja i integracija u područjima kao što su transport, pripremljenost za prirodne nesreće, podrška u rješavanju posljedica međunarodne finansijske krize i bolja koordinacija velike finansijske podrške koju pružaju Evropska unija i drugi međunarodni donatori.

"Pozdravljam napredak kojeg su zemlje Zapadnog Balkana postigle tokom prethodne godine. Vrlo sam ponosan što je Evropska unija tom uspjehu doprinijela konkretnim sredstvima. Znam koliko slobodno kretanje ili mogućnost za studiranje u inostranstvu znači ljudima u svakodnevnom životu. Radujem se daljem napretku, pošto će 2009.g. biti važna godina za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju." – izjavio je Olli Rehn, evropski komesar za proširenje.

Dijalog o liberalizaciji viznog režima je započet sa svim zemljama Zapadnog Balkana u 2008.g. Za svaku zemlju su pripremljene detaljne smjernice sa uslovima. Evropska komisija će procijeniti napredak koji svaka zemlja postigne i može predložiti ukidanje viznog režima tokom 2009. godine, za svaku zemlju pojedinačno, ukoliko se ispune svi uslovi. Finansijska i savjetodavna podrška će biti obezbijeđena za cjelokupni proces.

Odluka da se uveća broj stipendija za studente iz zemalja Zapadnog Balkana će početi sa primjenom za  akademsku godinu 2009/2010. Godišnji iznos od 20 miliona eura će omogućiti stipendije za dodatnih nekoliko stotina studenata koji će moći studirati u zemljama Evropske unije.

Više EU programa i agencija se otvara za zemlje Zapadnog Balkana koje omogućavaju kontakte i saradnju između naučnih i obrazovnih institucija. Sve zemlje regije sada učestvuju u Sedmom okvirnom programu za naučnoistraživački rad.

Razvoj civilnog društva i dijalog su glavni prioriteti, koji igraju ključnu ulogu u demokratskom javnom životu i na taj način doprinose jačanju demokracije i pomirenja. Pod novim Instrumentom za civilno društvo, finansiranje će se  skoro utrostručiti.

U oblasti regionalne saradnje ima puno razvoja. Novosnovano Vijeće za regionalnu saradnju je postalo u potpunosti operativno. Zona slobodne trgovine, osnovana Centralnoevropskim ugovorom o slobodnoj trgovini (CEFTA) ima u potpunosti operativan Sekretarijat od septembra 2008. godine, koji će davati podršku sprovođenju sporazuma. Ove godine, Regionalna škola javne uprave (ReSPA) će se razviti u punopravnu školu sa sjedištem u Danilovgradu (Crna Gora).

Kako bi se izrazila EU solidarnost sa zemljama regije u globalnoj ekonomskoj krizi, Evropska komisija je predložila da proširi svoj Plan za ekonomski oporavak Zapadnog Balkana. U tom pravcu, najmanje 120 miliona eura IPA sredstava će biti alocirano za podršku ekonomske i socijalne konsolidacije regije, saopćeno je iz Delegacije Evropske komisije u BiH.