Dnevni list: Broj građana koji podržava priključivanje BiH Europskoj uniji opao je drastično u odnosu na ranije godine. Prema podacima Strategic marketinga, koji je radio istraživanje o toj temi, samo 48 posto Bosanaca i Hercegovaca  podržava ulazak BiH u EU. Ovaj podatak za Direkciju za europske integracije i bh. vlasti trebao bi  biti zabrinjavajući, jer se broj ljudi koji žele u EU prepolovio od 2006., kad je pristupanje podržavalo čak 83 posto građana BiH.

Bošnjacima najviše stalo do EU-a

Ovaj podatak djelomično je potvrđen i u anketama Direkcije za europske integracije, jer je na upit koliko je građanima važno da BiH postane članica EU-a, 50 posto njih odgovorilo potvrdno.

Anketa je pokazala i neke zanimljive podatke kad su u pitanju raspoloženja među pojedinim narodima u BiH. Tako je, prema istraživanju Direkcije za europske integracije, Bošnjacima najviše stalo do ulaska u Uniju, dok su Srbi najmanje zainteresirani za pristupanje. Da pogledi triju naroda nisu jednaki po svim pitanjima, a naročito onim o EU-u, pokazuju i odgovori na ostala pitanja, koji su uglavnom potpuno suprotni. Najveća razlika u razmišljanju Srba i Bošnjaka pokazala se po pitanju uloge bh. institucija u integracijama.

Institucije ne doprinose integraciji

U ovom istraživanju Direkcije osvrt je napravljen i na ulogu i doprinos koji institucije BiH imaju na putu naše države u Europu. Tako je 21 posto građana naše zemlje odgovorilo da nijedna institucija u državi ne doprinosi integraciji BiH u EU. Također, 24 posto ispitanika smatra da je Predsjedništvo BiH najzaslužnije za put k EU-u, dok je na drugom mjestu Vijeće ministara BiH s oko 18 posto glasova.

Većina građana (73 posto) ima pozitivno ili djelomično pozitivno mišljenje o EU-u, za 28 posto njih EU znači slobodu kretanja, dok za 23 posto, uglavnom mladih ljudi, Europska unija znači bolju budućnost i poboljšanje ekonomije.

Balkanci gube volju

Da su se narodi Balkana zasitili samo praznih priča o Europskoj uniji, govore i činjenice da se drastično smanjio broj građana u zemaljama okruženja koji žele u EU. Hrvatska je tako sa samo 26 posto građana koji su za priključivanje Hrvatske EU-u najveći protivnik europske obitelji na  Balkanu, dok su Albanci sa 83 posto ispitanika za EU najveći pobornici Europske unije.

Tko je najzaslužniji?

Prema provedenom istraživanju, 24 posto ispitanika smatra da je Predsjedništvo BiH najzaslužnije za put k EU-u, dok je na drugom mjestu Vijeće ministra BiH s oko 18 posto glasova.