U BiH postoji veliki broj nezaposlenih koji nemaju mogućnost, a nisu ni zainteresovani da se dodatno edukuju i steknu nove kvalifikacije kako bi se zaposlili, izjavila je danas postmenadžer u Delegaciji Evropske komisije u BiH Jadranka Mihić.

Ona je danas na početku dvodnevne radionice “Obrazovanje za odrasle – od ključnog značaja za BiH” rekla da u BiH još ne postoji okvirni zakon koji bi regulisao pitanje obrazovanja odraslih, niti postoji strategija koja bi postavila pravce, prioritete i opredjeljenja u ovoj oblasti.

“Mislim da bi studija, koju vodi Evropska fondacija za obuku /VET/, mogla pomoći da formiramo strukture, institucije i strategije koje bi bile bitne za ovu oblast”, istakla je Mihićeva.

Ona je naglasila da se BiH, u kojoj je do sada malo urađeno u području obrazovanja odraslih, pridružuje pravcima i prioritetima koje je identifikovala EU, pa se sada obrazovanje odraslih doživljava u konceptu cjelokupnog životnog učenja, što je jedan od prioriteta u EU.

Evropska trening fondacija, kao agencija EU, bavi se obrazovanjem i obučavanjem, te politikom zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Predstavnica Evropske fondacije za obuku Meri Lorenčić istakla je da BiH, kao potencijalni kandidat za priključenje EU, mora pokrenuti pitanje ulaganja u ljudske resurse.

“Mi smo u bliskoj saradnji sa institucijama BiH, Ministarstvom civilnih poslova i ministarstvima obrazovanja na nivou entiteta i kantona, te Delegacijom Evropske komisije u BiH identifikovali područje u oblasti obrazovanja koje nije bilo sistemski obuhvaćeno procesom reforme, a to je obrazovanje odraslih”, istakla je Lorenčićeva.

Ona je navela da se pokretanjem niza aktivnosti, među kojima je i prenošenje znanja i iskustava iz zemalja EU na prostor BiH, nadležnim institucijama želi dokazati “da su politika obrazovanja i politika zapošljavanja, zapravo jedno”.

EU je postavila zadatak da do 2010. godine, 12,5 odsto populacije dobi između 25 i 64 godine treba da učestvuje u programu obrazovanja i obuke. Na dvodnevnoj radionici koja se održava u Sarajevu razgovaraće se o tome kako i kada će BiH dostići taj cilj, prenosi portal capital.ba.