У БиХ постоји велики број незапослених који немају могућност, а нису ни заинтересовани да се додатно едукују и стекну нове квалификације како би се запослили, изјавила је данас постменаџер у Делегацији Европске комисије у БиХ Јадранка Михић.

Она је данас на почетку дводневне радионице “Образовање за одрасле – од кључног значаја за БиХ” рекла да у БиХ још не постоји оквирни закон који би регулисао питање образовања одраслих, нити постоји стратегија која би поставила правце, приоритете и опредјељења у овој области.

“Мислим да би студија, коју води Европска фондација за обуку /VET/, могла помоћи да формирамо структуре, институције и стратегије које би биле битне за ову област”, истакла је Михићева.

Она је нагласила да се БиХ, у којој је до сада мало урађено у подручју образовања одраслих, придружује правцима и приоритетима које је идентификовала ЕУ, па се сада образовање одраслих доживљава у концепту цјелокупног животног учења, што је један од приоритета у ЕУ. Европска тренинг фондација, као агенција ЕУ, бави се образовањем и обучавањем, те политиком запошљавања и социјалног укључивања.

Представница Европске фондације за обуку Мери Лоренчић истакла је да БиХ, као потенцијални кандидат за прикључење ЕУ, мора покренути питање улагања у људске ресурсе.

“Ми смо у блиској сарадњи са институцијама БиХ, Министарством цивилних послова и министарствима образовања на нивоу ентитета и кантона, те Делегацијом Европске комисије у БиХ идентификовали подручје у области образовања које није било системски обухваћено процесом реформе, а то је образовање одраслих”, истакла је Лоренчићева.

Она је навела да се покретањем низа активности, међу којима је и преношење знања и искустава из земаља ЕУ на простор БиХ, надлежним институцијама жели доказати “да су политика образовања и политика запошљавања, заправо једно”.

ЕУ је поставила задатак да до 2010. године, 12,5 одсто популације доби између 25 и 64 године треба да учествује у програму образовања и обуке. На дводневној радионици која се одржава у Сарајеву разговараће се о томе како и када ће БиХ достићи тај циљ, преноси портал цапитал.ба.