Nezavisne novine: SARAJEVO – Vijeće ministara BiH sve uslove iz dokumenta Evropsko partnerstvo planira ispuniti do 2012. godine, što je rok utvrđen jučer usvojenim akcionim planom, potvrdio je nakon sjednice Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara.

"Dio obaveza već smo ispunili, realizacija dijela uslova je u toku, a krajnji rok za realizaciju svih jeste 2012. godina. U Akcionom planu je i 25 uslova koje je Vlada RS izdvojila kao otvorena pitanja o kojima treba da se dogovaramo. Radi se o državnim zakonima o obligacijama, bankarskoj superviziji, izmjeni izbornog zakonodavstva… Potrebno je, dakle, dodatno političko usaglašavanje ovih pitanja, ali to ne mora značiti da s ispunjenjem obaveza treba da čekamo", rekao je jučer Špirić.

Evropska komisija je u novembru prošle godine objavila dokument nazvan Evropsko partnerstvo, koji sadrži listu prioriteta koje vlasti BiH moraju ispuniti u procesu integracije zemlje u EU. Akcioni plan za njegovu realizaciju usvojen je 11 mjeseci kasnije zbog spornih 25 pitanja koje je s liste od stotinak uslova izdvojila Vlada RS.

"Pozivam sve nosioce funkcija u BiH na svim nivoima vlasti da ozbiljno shvate ovaj akcioni plan, te da svako u domenu svoje nadležnosti ispunjava postavljene uslove", istakao je Špirić.

Vijeće ministara jučer je zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova da za prvu narednu sjednicu pripremi prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji BiH i EU, koji je potpisan 16. juna ove godine. Sporazum treba da ratificiraju Parlament BiH, Evropski parlament i parlamenti svih 27 država članica EU. Do jučer niko nije ratificirao ovaj sporazum. Do okončanja procesa ratifikacije na snazi je Privremeni sporazum, koji obuhvata trgovinski dio Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.