Nezavisne novine: SARAJEVO – Rebalansom budžeta FBiH, koji bi za sjednicu Vlade FBiH trebalo da bude pripremljen početkom narednog mjeseca, svim budžetskim korisnicima u FBiH za posljednji kvartal rashodi će biti smanjeni linearno za 34,1 odsto.
Ovo je juče najavio Emir Silajdžić, pomoćnik za budžet u Ministarstvu finansija FBiH.
"Mi smo kroz prestrukturiranje obezbijedili oko 148 miliona KM, ali najveći problem je što je višak iz prošle godine manji od planiranog i što su ove godine prihodi manji od našeg plana. Uz to, imamo poravnanje raspodjele sa RS i smanjenje prihoda nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju", kaže Silajdžić i tvrdi da je "budžet ipak stabilan".

Vatrić: Ne vjerujem da bi neko pristao na smanjenje plata

U Parlamentu FBiH, koji će u konačnici odobravati rebalans, smatraju da je 34,1 odsto veliki procenat  da „linearno smanjenje“ nije dobar recept.

„Linearno smanjenje bi značilo da se i plate smanjuju za taj procenat, a ne vjerujem da bi neko pristao na to. S druge strane, neka ministarstva najveće troškove imaju u posljednjem kvartalu i onda bi oni ostali bez novca, a postoje ona koja su već potrošila sav novac“, rekao je Vatrić.

Prema dostupnim informacijama, FBiH je za prvih osam mjeseci ove godine prikupila oko 290 miliona KM manje od plana, a trenutno na plaćanje čekaju računi u iznosu od 66 miliona KM. Prema nezvaničnim informacijama, proteklih mjeseci je bez obzira na probleme s novcem Vlada FBiH izdvojila oko 150 miliona KM za projekte nižih nivoa vlasti, prvenstveno opština.
Omer Vatrić, predsjednik Odbora za finansije pri Parlamentu FBiH, smatra da je kod smanjenja rashoda potrebno uzeti u obzir projekte koji ne mogu biti realizovani do kraja godine, ili eventualne viškove kod nekih korisnika.
"Nemam dovoljno podataka o tom rebalansu, ali mislim da linearno smanjenje sa visokim procentom nije dobar potez Vlade FBiH u planiranju finansija i vođenju finansijske politike", kaže Vatrić.