Nezavisne novine: SARAJEVO – BiH kasni u uspostavi efikasnog sistema koordinacije i razmjene podataka između policijskih agencija u zemlji, što je jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima za građane BiH.

Ovo je potvrdio Samir Rizvo, šef pregovarčkog tima za liberalizaciju viznog režima.

„Evropska komisija od nas traži da uspostavimo efikasan sistem koordiancije rada i razmjene podataka između svih policijskih agencija u BiH. Dogovora još nema, iako je to jedan od uslova. To je prilično političko pitanje koje mi u ekspertskom timu ne možemo riješiti“, kazao je Rizvo.

BiH će od 1. septembra ove godine Evropskoj komisiji dostaviti izvještaj o spremnosti za ukidanje viza, u kojem će biti analizirano stanje u svakoj od oblasti koje su obuhvaćene smjernicama za ukidanje viza. U izvještaju će biti konstatirano da kasnimo s uspostavom sistema koordinacije između policijskih agencija.

„Izvještaj u kojem ćemo detaljno opistati stanje po svakom od postavljnih pitanja sigurno ćemo dostaviti na vrijeme, odnosno do 1. septembra. Evropska komisija će nam sredinom novembra dostaviti ugovor, u kojem će precizno nabrojati  šta moramo uraditi u svakoj oblasti. Tada ćemo moći i precizirati rok za ispunjavanje svih obaveza“, rekao je Rizvo.

EU odobrila je u maju ove godine početak pregovora o ukidanju viza za građane BiH. U junu sa domaćim vlastima dostavljene smjernice za ukidanje viza kojim se traži uvođenje biometrijskih pasoša, kontrola migracija, granice, borba protiv organiziranog kriminala.