Nezavisne novine: SARAJEVO – Vlada FBiH je iz tekućih rezervi izdvojila 21 milion KM za plate i naknade zaposlenih u 55 korisnika budžeta u FBiH.

Ovo je potvrdila Hafeza Sabljaković, zastupnica DNZ-a u Parlamentu FBiH, pozivajući se na odluku objavljenu u posljednjem broju "Službenih novina FBiH".

"U obrazloženju odluke ne piše za koji period se daje ovaj novac. Mislim da je ovo strašno jer se na ovaj način u vrijeme izuzetno snažnih upozorenja da svi stegnemo kaiševe tekuća rezerva FBiH koristi za povećanje plata", ističe Sabljakovićeva.

U Ministarstvu finansija FBiH pojašnjavaju da je odluka "u skladu sa zakonom" jer se, prema Zakonu o izvršenju budžeta FBiH, tekuće rezerve troše za "hitne i nepredviđene izdatke", istaknuvši da te troškove odobrava Vlada FBiH u skladu sa kriterijima za dodjelu.

"Jedan broj korisnika je prošle godine, uprkos odluci da se zaustavi zapošljavanje novih ljudi, povećao broj zaposlenih, pa su neki još u novembru i decembru prošle godine bili bez plata. A povećala se i vrijednost koeficijenta, koji se u skladu s kolektivnim ugovorom povećava istovremeno s povećanjem neto prosječne plate u FBiH", pojašnjava Samir Silajdžić, pomoćnik ministra finansija.

Napominje da se na osnovu pregovora sa Sindikatom državnih službenika u FBiH od prije nekoliko mjeseci plata za državne službenike i namještenike obračunava po koeficijentima od dva naviše, s osnovicom od 60 odsto prosječne neto plate u FBiH (u maju bila 753 KM).

Zastupnik u Parlamentu FBiH Omer Vatrić, inače predsjednik Odbora za finansije, smatra da je ovo udar na budžet FBiH i očekuje rebalans.

"Ovo je naglo povećanje plata i veliki udar na budžet koji će Vlada FBiH morati riješiti kroz rebalans", smatra Vatrić.

Novac podijeljen za plate, naknade i doprinose

Prema odluci Vlade FBiH, objavljenoj u "Službenim novinama FBiH", novac je dodijeljen za plate, naknade i doprinose. Tako je među 55 budžetskih korisnika, koji su dobili dodatni novac, Direkcija za civilnu avijaciju FBiH po ova tri osnova dobila oko 1,17 miliona KM, a Ministarstvo poljoprivrede 1,46 miliona KM. Dom naroda Parlamenta FBiH je za naknade troškova zaposlenih dobio 720.000 KM, Zastupnički dom 180.000 KM, a Zajedničke službe Parlamenta FBiH oko 350.000 KM za plate, naknade i doprinose. Između ostalih, i MUP FBiH je dobio 713.501 KM za plate i naknade, a Uprava policije MUP-a FBiH oko 1,2 miliona KM za plate i naknade. Vlada FBiH je dobila 428.396 KM, Glavni ured Vlade FBiH oko 200.000, Ured predsjednice FBiH oko 233.000 KM, jedan dopredsjednik oko 80.000 KM, a drugi 175.000 KM.