Nezavisne novine: SARAJEVO – Više od 57,5 miliona KM prihoda građana FBiH nije uključen u obračun poreza, jer su evidencije koje banke dostavljaju Poreskoj upravi (PU) FBiH nepotpune, utvrdio je Ured za reviziju institucija FBiH analizirajući poslovanje PU FBiH u prošloj godini.

Na kraju godine ostalo je 57.348 neusuglašenih uplata, a takve uplate ostaju neproknjižene. U PU FBiH nema dalje procedure postupanja s ovim uplatama. Najčešće greške zbog kojih dolazi do nesuglašenosti su pogrešni jedinstveni matični brojevi građana, ili brojevi iz drugih baza podataka o pravnim i fizičkim licima“ pišu revizori. Navode da PU FBiH podatke o poreskim i neporeskim uplatama dobija od poslovnih banaka putem Interneta i nešifrirane su, „što ostavlja mogućnost da podaci na putu Internetom budu izmijenjeni“.

Inače, u FBiH je registrovano 108.730 poreskih obvezanika, od čega su 59.434 pravna lica. Prema CIPS-ovoj bazi podataka, registrovano je 1.468.243 građana koji su potencijalni poreski obveznici, a CIPS je spreman svim bankama omogućiti provjeru JMBG-a.

Revizori navode da Poreskoj upravi FBiH, prema sistematizaciji radnih mjesta, nedostaje 241 službenik, a nepopunjenost je posebno izražena u sektoru prinudne naplate, što je jako značajno jer je na kraju prošle godine broj neriješenih predmeta prinudne naplate bio 47.979.

„Podaci o prinudnoj naplati još nisu objedinjeni, niti se mogu pratiti kroz jedinstvenu bazu podataka PU FBiH“, pišu revizori i napominju da kadrovska nepopunjenost ima utjecaj na efikasnost izvršenja zadataka.

Revizori primjećuju da PU FBiH poštuje Zakon o javnim nabavkama, ali da nema interne kontrole, pa putni nalozi nisu potpuni, zahtjevi za servisiranje vozila dostavljeni su nakon servisiranja i nema evidencija o utrošku goriva.

Uočili su i da je 212 inspektora dobilo dodatak na platu od 20 odsto, kao sastavni dio osnovne plate, što nije u skladu s propisima.