Независне новине: САРАЈЕВО – Више од 57,5 милиона КМ прихода грађана ФБиХ није укључен у обрачун пореза, јер су евиденције које банке достављају Пореској управи (ПУ) ФБиХ непотпуне, утврдио је Уред за ревизију институција ФБиХ анализирајући пословање ПУ ФБиХ у прошлој години. На крају године остало је 57.348 неусуглашених уплата, а такве уплате остају непрокњижене. У ПУ ФБиХ нема даље процедуре поступања с овим уплатама. Најчешће грешке због којих долази до несуглашености су погрешни јединствени матични бројеви грађана, или бројеви из других база података о правним и физичким лицима, пишу ревизори. Наводе да ПУ ФБиХ податке о пореским и непореским уплатама добија од пословних банака путем Интернета и нешифриране су, „што оставља могућност да подаци на путу Интернетом буду измијењени“. Иначе, у ФБиХ је регистровано 108.730 пореских обвезаника, од чега су 59.434 правна лица. Према ЦИПС-овој бази података, регистровано је 1.468.243 грађана који су потенцијални порески обвезници, а ЦИПС је спреман свим банкама омогућити провјеру ЈМБГ-а. Ревизори наводе да Пореској управи ФБиХ, према систематизацији радних мјеста, недостаје 241 службеник, а непопуњеност је посебно изражена у сектору принудне наплате, што је јако значајно јер је на крају прошле године број неријешених предмета принудне наплате био 47.979. „Подаци о принудној наплати још нису обједињени, нити се могу пратити кроз јединствену базу података ПУ ФБиХ“, пишу ревизори и напомињу да кадровска непопуњеност има утјецај на ефикасност извршења задатака. Ревизори примјећују да ПУ ФБиХ поштује Закон о јавним набавкама, али да нема интерне контроле, па путни налози нису потпуни, захтјеви за сервисирање возила достављени су након сервисирања и нема евиденција о утрошку горива.Уочили су и да је 212 инспектора добило додатак на плату од 20 одсто, као саставни дио основне плате, што није у складу с прописима.