Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je 20. decembra 2002. godine usvojila rezoluciju 57/277 kojom je proglasila 23. juni UN – ovim Danom javne službe. Ova odluka ohrabrila je države članice da prihvate ovaj dan kao zvaničan i u okviru njega organiziraju specijalne događaje kojima se ističe važnost javne službe i njen doprinos procesu razvoja.  

Ideja o isticanju značaja javne službe i javnih usluga za društvo, koja je već dugo vremena bila prisutna u mnogim zemljama, zaživjela je ovom rezolucijom. Svrha proglašenja UN – ovog Dana javne službe je proslava vrijednosti i koristi koje javna služba donosi društvu i zajednici na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou; isticanje doprinosa javne službe u procesu razvoja; prepoznavanje i priznanje rada državnih službenika i ohrabrivanje mladih ljudi za razvitak karijere u javnom sektoru. Tim povodom, realizovana je i ideja da se nagrade organizacije iz javnog sektora za učinjene doprinose unaprijeđenju uloge, prestiža i vidljivosti javne službe.

Na osnovu pomenute rezolucije Generalne skupštine, Sektor za javnu upravu i upravljanje razvojem , u okviru Odjela Ujedinjenih Nacija za ekonomske i socijalne poslove , ustanovio je Program nagrada za dodjelu Nagrada za javnu službu javnim institucijama kao simboličan znak prepoznavanja dostignuća ostvarenih na poljima poboljšanja javnih usluga i dobrog upravljanja.

Program nagrada za javnu službu Ujedinjenih nacija (UNPSA – United Nations Public Service Awards Programme) je najprestižnije međunarodno priznanje dostignuća i uspjeha u javnoj službi. One nagrađuju kreativna dostignuća i doprinose u javnoj službi koji vode do učinkovitije i odgovornije javne uprave u zemljama širom svijeta. Kroz godišnje takmičenje, zapažaju se i identificiraju institucionalni napori za razvoj, obezbijeđenje i širenje javnih usluga građanima na troškovno efikasnoj osnovi, te promovira učešće pojedinaca u kreiranju i pružanju tih usluga.

Svrha Programa nagrada za javnu službu Ujedinjenih nacija je:

•    Da nagradi pržanje usluga građanima i motivira javne službenike širom svijeta da održe momentum inovacija i unaprijeđenja u pružanju usluga;

•    Da prikupi i “podijeli” uspješne prakse i iskustva u javnoj upravi, s ciljem podrške naporima na unaprijeđenju javnih uprava na nivoima država;

•    Da “suprotstavi” uspješne primjere bilo kakvom negativnom imidžu javne uprave, poboljša imidž i prestiž javnih službenika i “oživi” pojam javne službe kao plemenite discipline od koje u velikoj mjeri zavisi razvoj;

•    Da poveća i unaprijedi profesionalizam u javnoj službi i ohrabri nagrađivanje uspješnih iskustava u inovacijama i ostvarenim prednostima u javnoj službi.

UN – ov Odjel za ekonomske i socijalne poslove odgovoran je za dodjeljivanje nagrada i promoviranje Dana Javne službe. On asistira vladama država u jačanju kapaciteta za izradu politika i unaprijeđenju efikasnosti njihovih sistema uprave kroz distribuciju i podjelu informacija,  pružanje tehničke pomoći i stvaranje međunarodnog foruma za razmjenu nacionalnih iskustava.

Ovdje možete preuzeti brošuru o UNPSA programu na engleskom jeziku. Više informacija možete pronaći na www.unpan.org