Nezavisne novine: SARAJEVO – Zastupnički dom Parlamenta FBiH juče je usvojio Zakon o Razvojnoj banci FBiH, koja bi u budućnosti trebalo da raspolaže kapitalom sadašnje Investicijske banke FBiH, uvećanim za 400 miliona KM koje će obezbijediti Vlada Federacije.

Prema usvojenom zakonu, Skupštinu banke čini Vlada FBiH, Nadzorni odbor od sedam osoba imenuje Skupština banke, na preporuku Ministarstva finansija, a NO bira direktora i izvršne direktore konkursom. Parlament je odbio zahtjev zastupnice Hafeze Sabljaković da Skupštinu ove banke čine premijeri FBiH i deset kantona.

"Prihvatili smo neke prijedloge s kojima se ne slažemo i spremni smo ići i protiv svojih uvjerenja jer želimo da zakon bude usvojen i da banka što prije počne da radi. Ja, recimo, smatram da predsjednik NO treba da bude ministar finansija. Važno je da se zna da ova banka neće biti instrument socijalne politike i da neće biti nepovratnih sredstava, nego krediti za istinski razvojne projekte", kazao je ministar finansija Vjekoslav Bevanda. Brojne zastupničke primjedbe da je neprihvatljivo da se Razvojna banka može zaduživati uz garancije Vlade FBiH, a bez saglasnosti Parlamenta, Bevanda je odbio riječima da "procedure zaduživanja ostaju iste kao sada".

Zastupnički dom je do daljeg odgodio izjašnjavanje o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji opštine u FBiH obavezuje da za zastupnike u parlamentima FBiH i BiH obezbijede kancelarije s telefonom i Internetom. Ministar pravde FBiH Feliks Vidović rekao je da se ove izmjene kose s evropskom Poveljom o lokalnoj samoupravi, a zastupnici su imali oprečne stavove.

Juče su usvojene i izmjene Zakona o početnom bilansu preduzeća, koje omogućavaju da se kod međunarodnih sudova pokrenu sporovi za povrat imovine preduzeća iz FBiH koja su van granica BiH.

Zastupnički dom danas bi trebalo da razmatra izvještaj o radu RTV FBiH i informaciju o stanju u ovom emiteru.