Nezavisne novine: SARAJEVO – Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU (SSP) BiH neće steći pravo na korištenje dodatne finansijske pomoći iz pretpristupnih fondova EU, potvrdio je juče Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije.

"Evropska unija kreirala je pet instrumenata pretpristupne pomoći. BiH danas koristi dva od tih pet instrumenata. Preostala tri moći ćemo koristiti kad dobijemo kandidatski status, što je naredni korak nakon potpisivanja SSP s EU. Kada potpišemo sporazum i dalje ćemo imati status potencijalnog kandidata, a zemlje koje su potencijalni kandidati mogu korisiti dva od ukupno pet instrumenata pretpristupne pomoći", pojasnio je Topčagić.

Evropska unija kroz program pretpristupne pomoći (IPA) ove će godine BiH donirati oko 74 miliona eura. Finansijska pomoć rast će iz godine u godinu. Sljedeće godine pomoć EU za BiH iznosit će oko 89 miliona eura. BiH će od EU u budžetskom periodu 2007-2013. godina dobiti ukupno 440 miliona eura.

"Iznos finansijske pomoći bit će povećan kada dobijemo kandidatski status. Možemo reći da dodatna sredstva već čekaju BiH", dodao je Topčagić.

BiH, Albanija, Srbija i Crna Gora, kao zemlje potencijalni kandidati, od EU dobijaju novac za tranziciju i institucionalnu izgradnju, te prekograničnu saradnju. Sticanjem kandidatskog statusa, osim ova dva instrumenta EU će BiH pomagati i u oblastima ljudskih resursa, ruralnom i regionalnom razvoju.

"EU potencijalnim kandidatima pomaže da provedu nužne reforme, kako bi se pripremili za članstvo u EU. To su dakle dva instrumenta finansijske pomoći, koje već koristimo. Instrumenti koji se odobravaju kandidatima služe za njihovu pripremu za korištenje strukturalnih fondova EU", dodao je Topčagić.