BHRT: Sarajevo – Ured koordinatora za reformu javne uprave prezentirao je danas u Sarajevu Godišnji izvještaj o napretku reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – praćenju provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Državni koordinator za reformu javne uprave Nevenka Savić i njen zamjenik Suad Musić istakli su značaj ovog izvještaja, prvog ove vrste u našoj zemlji. Naglašeno je da je Strategija reforme javne uprave jedina strategija koja ima i monitoring, odnosno praćenja implementacije. Time se postiže činjenica da dokument neće ostati "mrtvo slovo na papiru", jer monitoring podrazumijeva i njegovu implementaciju i prikazivanje napretka u peovođenju mjera, saopćeno je iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Također je istaknuto da je Ured kordinatora razvio vlastiti monitoring mehanizam za prikupljanje informacija, praćenje i analizu progresa u reformi javne uprave. U kompletan proces praćenja progresa uključeni su svi upravni nivoi kroz entitetske i koordinatora za reformu javne uprave Distrikta Brčko, te nadzorne timove imenovane od Vijeća ministara, entitetskih vlada i Brčko Distrikta. Ozvaničen je kao jedini relevantni izvor informacija o ovoj tematici.

Po prvi put u Bosni i Hercegovini publikuju se zvanični i verifikovani procenti realizacije po upravnim nivoima i oblastima reforme javne uprave. Iza svih podataka stoji dokumentaciona osnova koja im daje dimenziju vjerodostojnosti i provjerljivosti.

Izvještaj sadrži i tabelarni prikaz sa procentima realizacije u svakoj pojedinačnoj mjeri Akcionog plana 1 i predstavlja najdetaljniji i najobuhvatniji prikaz trenutnog stanja javne uprave u našoj zemlji. Odnosi se na period 01. januar – 31. decembar 2007. godine i početak je redovnog analiziranja i izvještavanja o napretku u reformi javne uprave.

SARAJEVO, 2. aprila (FENA) – Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine predstavio je danas u Sarajevu godišnji izvještaj o napretku u toj oblasti.

Izvještaj je zasnovan na Akcionom planu 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, koji je usvojen na sjednici Vijeća ministara BiH 27. marta.

Državna koordinatorica za reformu javne uprave Nevenka Savić i njen zamjenik Suad Musić kazali su na pres-konferenciji da je Izvještaj prvi zvanični dokument s detaljnim podacima o napretku reforme, ukupno i po reformskim oblastima. Podaci su prikupljeni uz pomoć partnera sa svih upravnih nivoa koje obuhvata Akcioni plan 1, kao i analizom i istraživanjem zaposlenih u Uredu.

Rečeno je da "prvi put u Bosni i Hercegovini imamo realnu sliku stanja reforme javne uprave" te da je Strategija reforme javne uprave jedina strategija koja ima i monitoring, odnosno praćenje implementacije.

Izvještaj sadrži i tabelarni prikaz s procentima realizacije u svakoj pojedinačnoj mjeri Akcionog plana 1. Odnosi se na cijelu 2007. godinu i početak je redovnog analiziranja i izvještavanja o napretku u reformi javne uprave u BiH.

Naglašeno je da je Ured obavezan godišnje i kvartalno dostavljati ažurirane izvještaje Vijeću ministara, a posredstvom imenovanih koordinatora i entitetskim vladama i Brčko Distriktu.

Ukupna implementacija Akcionog plana iznosi 18,43 posto.

Stepen implementacije po reformskim oblastima je sljedeći: izrada politika i koordinacijskih kapaciteta – 19,55 posto; javne finansije – 20,63; upravljanje ljudskim potencijalima – 22,13; upravni postupak – 13,7; institucionalne komunikacije – 21,12 i za reformsku oblast informacione tehnologije – 13,44 posto.