Nezavisne novine: SARAJEVO – Vijeće ministara BiH utvrdilo je jučer prijedloge zakona o Fiskalnom vijeću BiH i plaćama u institucijama BiH, potvrdio je nakon sjednice Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

"Utvrdili smo prijedloge dva vrlo važna sistemska zakona. Zakon o Fiskalnom vijeću uslov je Evropske unije u procesu uspostave jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH. Prijedlogom zakona o platama uvodi se red u ovu oblast, te princip da za jednak rad svi imaju približno jednake plate, bez obzira na to u kojoj instituciji rade", pojasnio je Špirić.

Ministar finansija BiH Dragan Vrankić istakao je kako će se plaće svih uposlenika državnih institucija, uključujući sudije, tužioce i djelatnike nezavisnih regulatornih agencija, obračunavati po jedinstvenom zakonu.

"Visina osnovice plaće bit će određivana na osnovu visine prosječne plaće u BiH. Uvodimo princip koeficijenata za obračun plaća, platne razrede, ali i varijabilni dio plaće za stimulacije i posebne uslove rada. Time smo osigurali da uvedemo red u ovoj oblasti po prvi put otkad postoje institucije BiH", rekao je Vrankić.

On je istakao kako su se predstavnici nezavisnih regulatornih agencija, sudija i tužilaca žalili na ovakav način obračuna plaća i tražili da oni budu izuzeti iz zakona, pravdajući to potrebom za neovisnošću. Vrankić, pak, smatra da će ove institucije ostati potpuno neovisne, jer Vijeće ministara neće moći utjecati na visinu njihovih plaća.

"Agencija za statistiku izračunava prosječnu plaću u BiH, zakonom su utvrđeni koeficijenti i platni razred, a rukovodilac institucije ima pravo da s obzirom na uslove rada i specifičnost posla određuje varijabilni dio plaće. Ne vidim kako je ovim rješenjima bilo ko ovisan o bilo kome", rekao je Vrankić.

Članovima Predsjedništva plata 5.000 KM

Prema jučer utvrđenom prijedlogu, predsjedavajući Vijeća ministara imat će plaću od 4.700 KM, a ministar finansija oko 4.200 KM. Najveću plaću imat će članovi Predsjedništva BiH i predsjednik Ustavnog suda BiH. Koeficijent za obračun njihovih plaća je 10, što znači da će primati oko 5.000 KM mjesečno. Jučer utvrđenim prijedlogom zakona predviđeno je da Fiskalno vijeće BiH čine predsjedavajući Vijeća ministara, entitetski premijeri, te državni i entitetski ministri finansija. Fiskalno vijeće bit će zaduženo za usvajanje globalnog okvirnog finansijskog bilansa i politika u BiH, usvajanje prijedloga kratkoročnih i srednjoročnih makroekonomskih politika.

"Pojednostavljeno rečeno, da smo imali Fiskalno vijeće BiH, ne bismo imali silne probleme s usvajanjem budžeta", dodao je Vrankić.

Vrankić zatražio zaustavljanje Zakona o izmirenju štednje u RS

Prijedlogom zakona o plaćama koeficijent za obračun plaća policajcima u državnim policijskim agencijama je 1,29, ali su dobili posebne naknade za noćni i rad za praznike, te za specifične uslove rada.

"Mislim da smo se na ovaj način približili zahtjevima sindikata policijskih službenika", rekao je Vrankić. Državni ministar finansija potvrdio je i da je od Ustavnog suda BiH zatražio da zaustavi primjenu Zakona o izmirenju stare devizne štednje u RS. Vrankić tvrdi da se ovim zakonom ruši kompletan sistem izmirenja obaveza stare devizne štednje i izdavanja državnih obveznica.