Konferencija pod nazivom “BiH vanjskotrgovinska politika – pokretač razvoja“ održana je 22. januara 2007. godine u Sarajevu. Organizirao ju je Projekt Evropske unije za razvoj trgovinske politike i kapaciteta u BiH (EUTPP) u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Konferenciji su prisustvovali predstavnici institucija BiH neposredno uključenih u razvijanje i provođenje vanskotrgovinske politike, te predstavnici međunarodnih institucija, naučnih organizacija i privrede. Među učesnicima bili su i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne u BiH.

Na konferenciji je prezentiran dokument "Izvještaj o procjeni potreba u oblastima koje se odnose na trgovinu“ koji analizira trenutno stanje bh. vanjskotrgovinske politike, i daje preporuke za rješavanje problema identificiranih u izvještaju. Istaknuta je i neophodnost reforme javne uprave koja će doprinijeti rješavanju nekih od problema koje je izvještaj identifikovao, od kojih je jedan od najznačajnijih nedostatak kadrova u institucijama.

Prema ocjenama učesnika, neophodno je provesti određene reforme u oblasti vanjskotrgovinske politike da bi bosanskohercegovačkoj privredi bilo omogućeno da u potpunosti iskoristi sporazume koje treba potpisati s WTO-om i drugima te pojačala izvozne aktivnosti na tržištima zemalja članica CEFTA-e i Evropske unije.