Fotografije sa završnog sastanka Upravnog odbora projekta tehničke pomoći Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH održanog 11. januara 2007. godine, u cilju označavanja završetka ovog projekta, finansiranog od Evropske komisije, i prezentacije završnog izvještaja projekta.

Po završetku sastanka održana je i konferencija za medije, koja je za cilj imala obilježavanje uspješnog završetka projekta, kao i ponovno isticanje važnosti reforme javne uprave u kontekstu evrointegracija. Fotografije sa tog događaja također se nalaze u ovoj galeriji.