Fotografije sa završnog sastanka Upravnog odbora projekta tehničke pomoći Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH održanog 11. siječnja 2007. godine, s ciljem označavanja završetka ovog projekta, financiranog od Europske komisije i prezentacije završnog izvješća projekta.

Po završetku sastanka održana je i konferencija za medije, koja je za cilj imala obilježavanje uspješnog završetka projekta, kao i ponovno isticanje važnosti reforme javne uprave u kontekstu eurointegracija. Fotografije sa tog događaja također se nalaze u ovoj galeriji.