G-din Peter Bas-Beker posjetio je 14.05.2007. Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH i, zajedno sa svojim suradnikom Gdjom Margriet Prins održao sastanak sa državnim koordinatorom za reformu javne uprave, Gđom Nevenkom Savić, i zamjenikom, g-dinom Suadom Musićem.

Cilj sastanka bilo je razmatranje dosadašnjih i budućih aktivnosti na reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i upoznavanje sa novoimenovanim koordinatorom, g-đom Savić.

Gđa Savić je upoznala g-dina Bekera sa planiranim aktivnostima Ureda, kao i sa akutnim problemima na koje Ured nailazi u svome radu. Prezentiran je i revidirani spisak aktivnosti za travanj.2007. godine, te aktivnosti planiranih za naredni period. Također su naglašeni problemi u kojima Ured očekuje potporu OHR-a, a to je prvenstveno problem nedostatnog budžeta Ureda, upošljavanja državnih službenika i popunjavanja Ureda profesionalnim i kvalitetnim kadrovima.

G-din Bas-Beker istakao je značaj reforme javne uprave, kao preduvjeta napretka u drugim reformskim oblastima kao što je obrazovanje, kao i uloge Ureda koordinatora u tom procesu. Naročito se intersirao za buduće aktivnosti, prvenstveno usvajanje Memoranduma o razumijevanju za uspostavu PAR fonda i Zajedničke platforme o principima i načinu implementiranja Akcionog plana 1 PAR Strategije u BiH, dokumentima sačinjenim od strane Ureda i upućenih na usvajanje Vladama u BiH. Također su prodiskutirane i aktivnosti i planirane mjere u pojedinim reformskim oblastima.

Viši zamjenik Visokog predstavnika izrazio je zadovoljstvo ostvarenim u prethodnom periodu, uzevši u obzir objektivne prepreke, i dodao da predstoji još mnogo posla u procesu reforme. Obećao je punu potporu OHR-a Uredu koordinatora, a prvenstveno u pogledu problema upošljavanja kadrova u što kraćem periodu s ciljem ostvarenja pune operativnosti i popunjenosti Ureda.

Na kraju sastanka g-din Bas-Backer poželio je sreću i uspjeh u radu novoimenovanom koordinatoru, uz uvjerenje da će suradnja biti na visokom nivou i da će OHR značajno pomoći u postizanju ciljeva reforme javne uprave u BiH, te najavio nove susrete sa čelnim ljudima Ureda.