Broj projekta:  
Ime projekta: Program za razvoj političkih partija, odnosa sa javnošću ministarstava i političkih analiza
Kratak opis: Program se fokusira na obezbjeđivanje specifične obuke za opštinske ogranke političkih partija (planiranje, istraživanje, prijem novih članova, izgradnju lokalnih koalicija, pristup biračima), čime se povećava njihova mogućnost da rade na konkretnim pitanjima od lokalnog interesa. Putem programa se također pomaže partijama da izgrade i održavaju veze sa organizacijama civilnog društva. Obezbjeđuju se tehnički savjeti izabranim vladinim ministarstvima u vezi sa strukturiranjem njihovih resora i vođenjem odnosa sa javnošću. Pored toga, ovaj program podržava domaće organizacije koje se bave političkom analizom i istraživanjem kako bi se podstakla politika zasnovana na konkretnim pitanjima i poboljšali rezultati.
Oblast projekta: Institucionalna komunikacija/ Izrada politika
Donator: USAID
Organizacija, izvođač, partner: International Republican Institute (IRI)
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: juli 2003. – septembar 2007.
Ukupan budžet (€): 2,259,568.00 (USD 3,200,000.00)
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
       
Kontakt osoba za donatora: Kasey Vannett, USAID Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 39, tel:+387 33 702 300, www.usaid.ba