Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства правде БиХ, на сједници одржаној јучер у Сарајеву донио је Одлуку о оснивању Савјетодавног вијећа иницијативе „Партнерство за отворену власт“, чији задатак је да припреми приједлог  Оквирног  акционог плана  за провођење Партнерства. Оквирни акциони план чине акциони планови Савјета министара БиХ, влада Републике Српске (РС) и Федерације БиХ (ФБиХ) и Владе Брчко Дистрикта БиХ.

Савјетодавно вијеће објединиће појединачне акционе планове у Оквирни акциони план, који ће доставити Савјету министара БиХ на усвајање, а потом и тијелима међународне иницијативе ,,Партнерство за отворену власт”  на потврђивање.

У Савјетодавно вијеће биће предложена четири представника Савјета министара БиХ, те по два из влада РС, ФБиХ и Брчко Дистрикта БиХ, те четири представника организација  цивилног  друштва.

Вијеће има савјетодавну и координациону улогу ради потицања транспарентности и отворености тијела јавне управе, те укључивања грађана и организација  цивилног друштва  у обликовање јавних политика у складу са иницијативом ,,Партнерство за отворену  власт“.

Циљ „Партнерства за отворену власт” је да обезбиједи конкретан напредак на подручјима транспарентности  и отворености  рада тијела јавне управе, укључивања и оснаживања грађана и цивилног друштва, борбе против корупције, те кориштења нових технологија за побољшање квалитета услуга које јавна управа пружа грађанима.