Чланови Надзорног тима за област Управљање људским потенцијалима на састанку одржаном у четвртак 16. октобра у Бања Луци усвојили су планове активности за развој четири пројекта.Наиме, овим плановима ће се прецизно одредити динамика за развој пројектне документације за пројекте који су већ раније препознати као приоритети. Усвојени су планови за слиједеће пројекте: „Развој електронских обука за потребе државне службе/управе у БиХ“, „Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу“, Унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефеката обуке“, те „Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунарима“. Имплементацијом горе наведених пројеката реализират ће се значајан број циљева из Ревидираног акционог плана 1 за реформску област Управљање људским потенцијалима.Присутни чланови Надзорног тима су такођер дискутовали и о анализи стања у овој реформској области – проведба мјера из РАП1  на бази полугодишњег извјештаја о напретку за 2014. годину.Састанку су присуствовали чланови НТ-а са свих управних нивоа осим са нивоа Брчко дистрикта БиХ.&нбсп;