Холгер Шредер (Shredder), шеф Сектора операција Делегације ЕУ у сриједу је посјетио Канцеларију координатора за реформу јавне управе гдје је са координаторицом реформе јавне управе у БиХ Семихом Боровац разговарао о досадашњих резултатима овог процеса.

Државна координаторица за реформу јавне управе је презентовала  резултате реформе јавне управе, говорила о најважнијим достигнућима у шест реформских области те изазовима који су пред Канцеларијом.  Боровац је истакла да је до сада имплементирано 11 пројеката из Фонда за реформу јавне управе, да је један пројекат у имплементацији, а пет у процедури, као и да су развијене пројектне идеје за нова 22 пројекта.  Реализовани ФРЈУ пројекти засновани на циљевима РАП1, а њихови резултати директно доприносе реализацији реформских мјера.

"У области Стратешког планирања, координације и израде политика увели смо нове методе и начине рада, а што до сада није био случај. Ојачали смо системе креирања политика, унаприједили систем стратешког планирања, ојачали међувладине и међуинституционалне сарадње и координације влада и министарстава, успоставили канал комуникације између секретара влада те обучили службенике новим вјештинама, знањима и стандардима који се примјењују у оквиру европског административног простора", истакла је државна координаторица. Јавне финансије су реформска област која је уско везана за захтјеве ЕУ, у вези са процесом доношења буџета, те са принципима, стандардима и методама јавне интерне финансијске контроле, казала је Боровац и додала да је кроз реформу у овој области, између осталог, усвојена стратегија јавних интерних финансијских контрола, почело програмско буџетирање у управи те да је уведен информациони систем управљања буџетом (БМИС) у министарства финансија на четири управна нивоа. И у области Управљања људским потенцијалима напредак је остварен дијелу обука и развоја државне службе кроз доношење средњорочних стратегија обука и развоја у ФБиХ и РС.

Такође, агенције за државну службу/управу и Пододјељење за људске ресурсе у Брчком кадровски  и функционално су оспособљене за послове у оквиру својих надлежности те су забиљежена и побољшања у области кадровског планирања, доступности података о конкурсима, покретљивости држ. службеника, дисциплине и етике. Усвојени су и нови, односно допуњени постојећи правилници о оцјењивању државних службеника на нивоу БиХ, ФБиХ, РС.

У области Управних поступака и управних услуга успостављени су регистари поступака (е-регистри) у РС и ФБиХ, а законима о управним поступцима на нивоу БиХ, РС и Брчко дистрикта БиХ омогућена је електронска комуникација странака и органа. Координаторица је истакла да су реформом у области Институционалне комуникације усвојене комуникационе стратегије СМ, односно влада, уведена је пракса комуникационог планирања у институцијама те су ојачани капацитети службеника за односе с јавношћу. 

Кроз реформу у области Е-управе успостављене су централне јединице одговорне за координисање и помагање развоја е-управе, припремљен је Оквир интероперабилности те спроведена анализа базних јавних регистара с препорукама. Такође,  израђен је приватни cloud за све институције на државном нивоу,  успостављен јединствени портал Владе РС, развијен систем е-Владе на нивоу Савјета министара БиХ.  

Шредер је истакао да је реформа јавне управе од изузетне важности , јер и реформске области и резултати остварени у оквиру њих директно обухватају и сегменте обавеза из процеса европских интеграција, те да ће фокус Делегације Европске Уније у наредном периоду бити на побољшању управљања ЕУ помоћи и планирања ИПА инструмента. Такође је истакао значај блиског контакта и сарадње са Канцеларијом координатора на том путу, поготово у области јавне управе и њене модернизације.

"Стратегија реформе јавне управе у БиХ је изузетно значајна, јер представља стратешки оквир и основу за читав овај процес, што и јесте кључни предуслов у оквиру ИПА програмирања", рекао је Шредер. "Сегмент реформе јавне управе једна је од ријетких области у Босни и Херцеговини која посједује овакав стратешки оквир, те у том смислу и заслужује већи акценат и умјеравање пружања помоћи Европске Уније”, истакао је Шредер.

Делегација Европске Уније у Босни и Херцеговини један је од оснивача и донатора Фонда за реформу јавне управе, те учествује у раду Управног одбора овог Фонда.