У складу са пројектним планом пројекта БМИС „Информацијски систем управљања буџетом“, у јуну и јулу, на нивоу Вијећа министара, Федерације БиХ, Републике Српска и Брчка дистрикта успјешно је реализована фаза тестирања БМИС система. Тестирање је урађено у складу са спецификацијом и дизајном система и доказало је његову поузданост у раду те његову примјењивост и функционалност за све одабране кориснике пројекта које чине близу 300 буџетских корисника на сва четири управна нивоа у Босни и Херцеговини.

Пројекат "Информациони систем за управљање буџетом“ (БМИС) је пројекат из реформске области јавне финансије АП1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ, који се односи на повећање учинковитости и дјелотворности управљања буџетом, као и на развијање софтвера за израду буџета који је компатибилан са системом трезора.

Имплементација пројекта ће допринијети ефикаснијем и тачнијем управљању буџетом помоћу информационог система, који је усклађен са најбољим европским стандардима управљања буџетом. Босна и Херцеговина ће увођењем БМИС система добити модеран информациони систем базиран на централизираним базама података које ће бити смјештене у министарствима финансија на сва четири управна нивоа, тако да све буџетске институције приступе припреми буџета преко онлине базе имплементиране са сигурносним системом и бацкуп-ом.

Корисници свих нивоа власти БиХ, како министарства финансија тако и буџетски корисници тестирали су информацијски систем управљања буџетом те су имали могућност ближе се упознати са дизајном и могућностима БМИС система прилагођеног њиховим потребама, који је развијан уз највише стандарде квалитета. Будући корисници позитивно су оцијенили овај систем, нагласивши да је изузетно прилагођен раду корисника, што ће допринијети  и повећању ефикасности њиховог рада у будућности.

Ова фаза тестирања показала је да су успјешно реализоване и претходне фазе пројекта које су укључиле снимак и анализу постојећег стања информацијских система корисника, те додатну анализу и израду докумената функционалне спецификације и дизајн система те приједлог спецификације хардwера, прилагођавање софтвера и план обуке за успослене.

Имплементатор овог пројекта је конзорциј фирми СРЦ Љубљана, СРЦ Београд и Авацом Мостар, а имплементација пројекта, који је финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе, почела је у јулу прошле године,а предвиђено је да пројекат буде завршен 26. јануара 2013. године.